åk 7

Detta år träffas vi 100 min i veckan en termin.

Område: Berättande miljö
Grunderna i att rita av något du ser, från minnet, från fantasin, något du känner. Skissteknik och metoder att komma vidare.
Grunderna i teckningstekniker.
Grunderna i att skapa djupverkan och perspektiv.
Bildanalys; Vems miljö, Vem betraktar? Dokumentära bilder.

I år har vi börjat med att göra en steg för steg-övning kring arkitektur
utifrån Levande Verkstadsmetod.
Här beskrivs övningen vi gjorde.

Område: Måla vädret!
Grunderna i måleritekniker.
Vi upplever temperafärg
Grunder i att beskriva med färg.
Grunderna i att skapa djupverkan och perspektiv.
Att använda digital teknik kreativt i bildskapande. Från digitalt till hantverk.
Färgteori och färgövningar.
Område: Digital bildhantering


Att använda digital teknik kreativt i bildskapande. Från idé till digital bild. Grunder i digitala tekniker; Att markera, frilägga och sammanfoga i lagerbaserade program. PS, GIMP, Pixlr. Vilka bilder får du jobba med - modifiera. Du arbetar med Creative commons – Upphovsrätt. "Konstnärer stjäl"! Att stjäla på rätt sätt – omforma göra till sitt eget.
Läs mer...