Återkoppling

Konkretiserad utvecklingsmatris

En gång per termin är det bra om du höjer blicken och försöker se helheten. Jag har därför försökt göra ett formativt dokument där du kan försöka placera in var du är just nu. Dokumentet beskriver hur du går från ett omedvetet sätt att skapa och tänka kring bilder till en mera medvetet sätt att producera och konsumera bilder. 

Här är ett exempel:


Går budskapet fram?
Jag behöver utveckla mitt bildspråk så att andra förstår.
Andra förstår min bildidé. Min idé är ofta konkret och okomplicerad.
Andra förstår min bildidé. Jag bygger ut min bildidé med berättande detaljer.
Andra förstår min bildidé. Jag väljer inte den första idén utan problematiserar, nyanserar och gör kanske bilden öppen för tolkning.
Skapar du bilder?

Jag behöver delta i fler övningar vi gör och pröva material, tekniker för att få fram olika och nya typer av bilder.
Jag övar och prövar mig fram. Jag vet ungefär hur eller när jag ska använda verktyg, tekniker och material.

Mina bilder visar att jag prövat det vi gått igenom och jag gör flera skisser och försök. Jag varierar mig och förändrar bilden från första försöket till den färdiga bilden.

Jag har lärt mig flera tekniker och provat på flera material och sätt att göra bilder. Jag väljer medvetet, eller provar mig fram till resultat. Jag är nyfiken och kombinerar nya sätt att göra bilder.

Tryck ut dokumentet och fyll i och lämna in så jämför vi med min bedömning.

Utvecklingsmatris

Återkoppling under lektionerna

Handledningssamtal

Du kanske inte tänker på att du får återkoppling varje lektion.
När jag går runt och hjälper dig på lektionerna.
När vi pratar om hur du kan komma vidare?
Jag försöker på olika sätt visa vad du kan sträva efter. 


Självskattning inom ett område

Ibland gör jag självskattningar för ett visst område, 
eller checklistor för en viss teknik.

Motorik
Jag kan variera handens tryck för att få fram olika hårda/svarta linjer/ytor.Jag kan skugga fram olika valörer.Volym
Jag kan få fram volym genom att skugga fram ljus och skugga.Jag kan få fram volym genom att böja linjerna efter den form jag vill få till.
Här är hela dokumentet om blyertsteknik

Kompiskritik

Jag försöker också uppmuntra dig att använda dig av klasskompisarna.
T.ex. genom att lära dig hur du ger kompiskritik.

Här kan du läsa om kompiskritik

Här kan du läsa om Austins butterfly

Gemensam feedback.

Här är ett exempel på hur niorna fick lägga ut sina idolbilder på bordet - ca 6-8 bilder/grupp. De fick feedback på lappar och skulle hjälpas åt att lägga ut dem på sina bilder. De skulle diskutera gemensamt hur de skulle gå vidare med bilderna.