Idéutveckling


Hur får man idéer?

Varför är vissa människor mer idérika än andra?

De har tränat. 


Kreativitet tar inte slut. Ju mer du övar desto mer får du. 

Du hittar idéer genom att titta dig noga omkring och fundera på vad du ser. 

Idéerna finns där att plocka upp. 

Först när du testat idéerna och utvecklat dem på flera sätt kan du se om det blivit något 
du tycker om.  

Du behöver mod att experimentera 
innan du bestämmer dig för om idén är bra eller dålig.


Ta varje tillfälle till att öva din konstnärliga blick, din idérikedom.

Kreativitet gör också att du blir bättre och bättre på att lösa problem.
T.ex. hur man lagar ett byxhål. Som någon sa: Nöden är uppfinningens moder!
Du behöver trygghet för att våga. Alla behöver arbeta tillsammans för att klassrummet ska vara en tillåtande och kreativ miljö. 

Fyra typer av iakttagelser kan du utgå ifrån:

Träna på att observera och teckna av det du ser. 
Från minnet.
Från fantasin.
Det du känner.


Samla ideer
Ett enkelt sätt att samla ideer är att använda ett verktyg som heter Pinterest.
Det fungerar som en anslagstavla och du kan pinna bilder från internet. Här finns min anändare och där har jag pinnat alla era arbetsområden och mer därtill. 


Visit Kristina's profile on Pinterest.Inspirerande exempel: 
Kompositören Jarbas Agnelli ser noter överallt. När han är ute och går ser han fåglarna som noter på ledningarna. 
Wow!"Skissa är att kunskapa"

Att skissa är att göra.
Både intuitivt - "utan tanke"
och rationellt - "uttänkt".
Både lekfullt och analyserande.

Det ska gå lätt att skissa
En skiss ska föda en annan skiss.
Skisser är undersökningar.

Skissa på skisspapper
eller ett kvitto,
baksidan på en servett,
med ståltråd...
i snön...
på mobilen
minnesfoton...

När du inte har mer tid - så bestämmer du dig!
Då gör du utkast - försök.
Dokumentera i din processbok. 

Skissteknik

Skissens funktioner
Att ge arbetet riktning
Det är en utgångspunkt
Vi provar tankar, form, färg, funktion
Vi upptäcker nya möjligheter
Vi kan kommunicera med den
Vi ha den som minneshjälp
Vi kan förutse hinder på vår väg
Vi kan förklara
Vi kan dokumentera
Vi kan se vår förmåga