Så här jobbar vi

Salen struktureras i Teknikstationer

 • Idéutveckling
 • Måleri
 • Teckning
 • Digital
 • Collage
 • Tryck
 • Skulptur


Vi går igenom alla stationer och de öppnas efter hand. 
Inom stationen finns olika typer av material (t.ex. i Skulpturstationen möter du t.ex. gips, lera, vax, tråd, papp). Du lär dig vilka tekniker du kan använda i stationen - t.ex. urholkande blockteknik och adderande teknik. Jag försöker sätta upp ordlappar på alla redskap, så att du kan öva in ämnesord och kan städa efter dig. Ibland är alla stationer valbara för eleverna, ibland öppnas specialstationer.


Lektionsstruktur
För att vi ska bli så effektiva som möjligt försöker vi hålla dessa tider:

5 min uppvärmning i processboken och närvarocheck
5 min minidemonstration/instruktion
40 min elevens eget arbete i valbara stationer
5 min städning och ställa iordning till nästa klass
5 min gemensam diskussion och avslutning


= 60 min.


Struktur för arbetsområden
Alla arbetsområden är uppbyggda på samma sätt. Du får en uppgift och motivering till varför vi ska arbeta med detta område i bildämnet. Du får exempel på ämnesspecifika begrepp vi går igenom och som du kan använda när du dokumenterar ditt arbete i processboken. Du ska dokumentera arbetsområdets tre delar. Delarna motsvaras av kunskapskriterier i ämnet. Det är därför viktigt att du genomför alla tre delar.

Del 1 Öva, pröva och experimentera i teknikstationer.

Här övas att arbeta i material, redskap och tekniker.

Del 2 Utveckla och Presentera
Välj ut – utveckla, förfina, avsluta
Montera
Signera - Namn och klass

Del 3 Visa i processboken 
Beskriva och reflektera – hur gjorde du?
Värdera – hur blev det, motivera?
Tolka och analysera – att se aktivt på världen runt dig. Vad tog du intryck av? Förebilder, inspirationskällor, bildbetydelser…Processboken


Här är några av åttornas processböcker. Det är en A4 stor anteckningsbok med helt vita sidor inuti. 


 • Börja med att klistra in det aktuella arbetsområdet. 
 • Gör uppvärmningsövningar.
 • Skissa på idéer.
 • Förklara genom att rita pilar, ringa in, 
 • Resonera om fördelar och nackdelar med olika alternativ och berätta hur du utvecklat och förfinat din bild.
 • Motivera dina idéer och val du gör i processen. 
 • Klistra in övningar och experiment. - KASTA INTE 
 • Berätta om förebilder, tankar du inspirerats av. 
 • Värdera resultatet du fått. 
 • Några elever väljer att skriva på ipad/dator och skriva ut och klistra in. 
 • Ibland behöver jag göra extra anpassningar för dig och då kan du redovisa processen muntligt för mig.
Boken är ett komplement för ditt arbete på lektionerna. Genom att sätta ord på det du gör blir det synligt för dig själv och du blir mer medveten om hur du jobbar. Utvecklande!