Bildspråk

Bildelement 

Bildelement är bildernas byggstenar
ungefär som noter och ackord för musiken.

Linje, Valör, Färg, Form, Volym, Textur, Yta.

Här hittar du mer om bildelement.


Kompositionsregler

Bildelementen kan sättas ihop på olika sätt och på så vis komponerar du berättelser, budskap och uttrycker dig med bild.

Kontrast, Rörelse och Rytm, Repetition och Mönster, Fokus, Balans, Skala och Proportion, Helhet och harmoni. 

Här hittar du mer om kompositionsregler.


Liten kommunikationsmodell

Sändare - Budskap - Mottagare - FeedbackBildspråk i reklam

Typiskt för reklam är att bilderna vill få oss att agera aktivt på dem och springa och köpa alternativt tala om varan eller tjänsten som företaget erbjuder. 

"Ett recept" för reklam är förkortningen AIDA, 
Det står för:
A som i Attention, vi ska se deras bild av alla bilderna i vårt dagliga bildflöde.
I som i Interest, vi ska dessutom bli intresserade och stanna upp, alla människor är inte intresserade av allt...eller finns det några saker som de flesta är intresserade av?
D som i Desire, det ska väckas ett behov hos oss.
A som i Action, vi ska reagera på reklamen och köpa eller prata om varan.


Motbilder


Här är några kanadensiska studenter som avslöjat reklamens bildspråk genom att byta ut bildelement och använda sig av motsatser. 
Länkar

Här kan du fördjupa dig om reklambilder, reklamlagen och kolla hur du påverkas av reklam.

Reklamkollen hos Ungkonsument.se


Hallå konsument om marknadsföring


Om medier

Statensmedierad.se

No hate - speech movement

Ung media - för dig som är intresserad av media.

Allmänhetens pressombudsman - de pressetiska reglerna