Bedömning

I bildämnet övas du i fyra förmågor:

  • att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Produkt, process, reflektion

Det är dessa fyra förmågor kunskapskriterierna handlar om.
Jag brukar dela upp allt du gör i bildämnet i tre delar.
  • Produktion - hur du berättar med bilder
  • Process - hur du utvecklar ditt arbete
  • Reflektion - hur du tänker medan du arbetar.
Om du vet många sätt att göra bilder så blir du bättre på att uttrycka dig.
Ju fler bilder du gör ju mer övar du och det ger resultat.
Ser du på mycket bilder OCH diskuterar dem med andra, så blir du bättre på att analysera och tolka och reflektera kring bildbudskap. Ju mer du pratar bilder - ju bättre blir du på att kommunicera/undersöka dem. Bilder föder bilder. Ju mer du arbetar med bild ju bättre idéer får du!

Här ligger en länk till saker du kan tänka på för att visa vad du kan i bildämnet.

Här är en länk till hur det kan se ut i bildarbetena när du visar din arbetsprocess.

Hjälper dina tankar dig att lära dig i bildämnet?

Här är lite tankar om mindset utifrån Carol Dwecks forskning

 


Uttrycka budskap i bild

Bildämnet är ett ämne för kommunikation. Vad skulle världen vara utan bilder?
Du behöver sträva efter något. När du vill lära dig något och vågar uttrycka det, då har du skaffat dig ett mål och kan börja öva, pröva. Och pröva systematiskt som det står skrivet på A-nivå.

Monsterexempel

Du vill göra en bild av ett läskigt monster. Du provar att använda färgpennor men monstret ser för snällt ut i uttrycket. Du gör en ny bild och använde kolkrita denna gång. Med kolkrita ser det grövre och mer läskigt ut. Du provar att lägga till långa vassa skuggor och då blir det en riktig hotfull stämning i bilden. Du har tagit ställning till olika material och tagit hjälp av bildspråket (inte snälla former utan vassa former, dramatiska diagonaler inte snälla horisontaler...) för att berätta om monstret med inlevelse.
Efter 18 år som bildlärare kan jag spela upp "filmer" i huvudet av nästan varje elevs bildprocess om jag ser slutresultatet. Men hur vet jag om du övar och prövar systematiskt medvetet/omedvetet - spelar det någon roll förresten?


Att kunna berätta muntligt/skriftligt

Om arbetsprocessen med ämnesspecifika ord, samt föra resonemang och visa på samband vilket förklaras i filmerna som ligger när nedan. Här har du processboken som ett stöd att få syn på din process. Där vill jag kunna följa ert arbete med ett område. Det får se ut hur ni vill, pilar, tankekartor, skisser, inklistrade försök, mobilbilder, inspirationsbilder. test av olika material. Det är här du dokumenterar och motiverar, övar och prövar systematiskt. Visar mig vilken nivå du har på att resonera, analysera, tolka, beskriva.....
Se mer under så här jobbar vi.


Måste vi skriva så mycket i bildämnet?

Kan vi inte bara göra? Vi har kunskapskrav som säger att du ska försöka sätta ord på det du gör. Att du beskriver, tolkar och analyserar, kritiskt granskar. När du försöker sätta ord på det du gör - övar du på det, då börjar du så småningom se vad det egentligen är du gör. Det blir medvetet säger man då.

Vad är det som drar ner mitt betyg?

Ibland händer det att jag får denna frågan eller att du går och känner så här. Jag och du har samma mål - vi vill att du ska bli bäst!!! Jag går runt och suger in allt positivt, gott som du gör. Jag tar hänsyn till allt BRA du gör. Jag identifierar det du behöver öva på och pekar på sådant du kan utveckla för att nå en högre bedömning. Om du känner så behöver vi ta ett möte där jag kan förklara närmare vilken nivå jag bedömt att du befinner dig på just när jag satte betyget. Kanske är det någon av de tre delarna du inte förmedlat till mig hur du tänkt?


UR:s serie orka plugga förklarar flera kunskapskrav.