åk 9

Processboken -"Happy accidents"  

Vi arbetar med bokens utsida. Spontana lekfulla metoder och ser om vi kan ta hand om våra misstag och utveckla dem till en bra bild. Om vi inte gör misstag så lär vi oss inget? Vi funderar kring skapande. Lek och experiment, misstag och lyckokast, reflektion och intuition samt kunskap blandas för att vi ska utveckla våra bilder. Område - Abstrakt Skulptur

Går det att kommunicera något i en icke föreställande form, i en abstrakt skulptur? Ni väljer några adjektiv (hur något är - lugnt, skrovligt) och skissar på en form som ni sedan jobbar fram ur ett gipsblock. 
Vi övar på att beskriva form. Ni behöver ta ställning till yta, form, färgsättning, ljus, skugga och bas. Symmetri/assymetri - balans. Organiskt eller geometriska former.


Område - Makt och prakt 


Det här är elevernas älsklingsprojekt av tradition. 
Du får fördjupa dig i blyertstekniken och härma ett fotografi av din förebild/idol.
Men, vad betyder det att ha en förebild/en idol. Det är din reflektionsuppgift. 


Vårterminen

Område - Samtida konstorientering. 
Den mesta konst som görs idag kan vi fortfarande kalla modernistisk konst. I detta område ska vi titta närmare på det som kan kallas samtidskonst. Hur ser samtida konstverk ut? Vilka uttrycksformer arbetar konstnärer med idag? Vilka konstnärer är kända och stora idag? I detta område får du öva förmågan att analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Här finns LPP

Område - Collage
Digitala collage 
Detta år använder vi oss av dokumentärbilder från Stockholmskällan. 
Du analyserar dem, funderar över hur staden förändras eller är sig lik genom historien och visualiserar sedan din idé i bild och poetisk text. 
Detta är ett ung i Stockholm projekt och skapande skola projekt där två fotografer arbetar med klassen. 
Övningsuppgift/extrauppgift
För att lära sig GIMP har du också fått en collageuppgift i Gimp där du ska förändra vårt seende med hjälp av skala, proportion, kontext. Denna collageuppgift kan du också göra analogt med sax och limstift. Några elever har också valt att arbeta med arbetsuppgifter till gymnasieprogram som kräver antagningsprovuppgifter.
läsåret 14/15 gjorde vi dessa.

Område - 
Vildsvinet och du
Björkhagens skola har en bronsskulptur som du möter varje dag när du går till matsalen under din skoltid. Nu får du i en parafras omarbeta skulpturen med valfri teknik och berätta om ditt förhållande till skulpturen.Kanske hinner vi med en skulpturuppgift också. 

Område - Yttrandefrihet utifrån aktuell nyhet. 
Vi undersöker olika perspektiv på en aktuell nyhet genom bildskapande.