åk 8

Processbokens utsida
I år kommer ni göra en "ensidesdoodle" som ni doodlar lite på varje gång. Ni går in i salen, hämtar er processbok och doodlar tills vi tagit närvaro och startar upp.
Ni doodlar på det sätt ni vill. Utgå från en enkel bild och ägna tid att hitta "mönster" i valfri teknik. Namn och klass ska gå att hitta tydligt på framsidan.Arbetsområde: Identitet
Vem är du egentligen? 
Är vi densamma under hela vårt liv? 
Formar du dig själv eller formas du av andra i din omgivning? 
I detta arbetsområde undersöker du ämnesområdet identitet. 
Du kommer få se olika exempel på arbeten som handlar om identitet. 
Läs merArbetsområde: Modernismen
Du ska studera några konstriktningar under modernismen och undersöka och skapa modernistiska bilder. Du får fyra förslag på arbetssätt som är mer eller mindre styrda. Du får små genomgångar av mig och du har tillgång till faktablad och böcker i bildsalen. Tonvikten ligger på att experimentera.
Läs mer om uppgiften här.


Vårterminen

Arbetsområde: Normer och Motbilder

Ni skall kunna titta bakom en bild och avslöja budskapen! Vilka budskap förmedlar ni själva, delar vidare eller sväljer okritiskt. Spelar det någon roll hur bilder ser ut? Varför, varför inte? Vad kan bilder påverka? 
Här kommer du till uppgiften.


Ingela Östlund och Anna Eva Lagergren lånade mig denna bild. 
Vilka normer finns det här. En elev sa att de sitter och chillar. Hur får medelålders kvinnor sitta och chilla?

Kan vi skapa ett mer tolerant samhälle och mer frihet till att vara oss själva beroende på vilka bilder vi sänder ut?
Här kommer du till exempel på bilder som utmanar normer och stereotyper i vårt samhälle. 

Ditt arbete som elev arbetar experimenterande och undersöker bilder genom att förändra, byta ut, avslöja bildspråket, gällande normer, mallar och konventioner i bilder. Se mer under fliken bildspråk här på bloggen.

Förväntat - Oväntat 

Vi avslutade området genom att göra oväntade bilder. Alla valde en uppkopierad liten bilddetalj och fick fundera vad den föreställde och sedan bygga ut klippet till en oväntad bild. 

Ett kunskapskriterie är att utveckla idéer. För A-nivå vill man att ni ska vara idérika. Då måste vi öva på att hitta på. Ett sätt är att tänka vad är det förväntade  - och oväntade. 

Här är flera bilder. 
Ni elever är en imponerande idérik årskurs.

Område: Berätta med rörlig bild - filmteknikens grunder

Idag är det lätt att filma rörliga bilder t.ex. med mobilen och klippa ihop filmsekvenserna i en enkel mobilapp. Kanske kommer du senare använda denna teknik i andra ämnen eller bildarbeten för att berätta, dokumentera eller förklara något. I detta arbete kommer ni använda I-Pads, Imovie och Paint music appen.  

En lektion pratade vi om när ni använder eller kan tänkas använda film i vardagen. Vi grupperade er användning i att producera/göra film och konsumera/se på film.

Ni får provfilma småklipp för att känna på att vara framför och bakom kameran. Ni övar f
ilmteknik genom att ni spelar in olika typer av klipp och bekanta er med olika begrepp.

Därefter får ni arbeta med att sätta ihop olika klipp i en följd till en informationsfilm om Björkhagens skola. 

Här kommer du till förra årets uppgift


Område: Skulptur

Vi arbetar med sammansatta och urholkande tekniker.


Förra åk: 
Spelkultur
Du granskar och bearbetar spel och spelande, en kategori bilder som handlar om:
"Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas."
Här kommer du till uppgiften