onsdag 1 februari 2017

Bilder som formar människan - normer och stereotyper

Diskutera budskapet i denna film från Danmarks television.