söndag 22 januari 2017

Vilket mindset har du när det kommer till bildämnet?

I klassrummet hör jag olika sätt att tänka om bildämnet 
och vi måste granska dessa olika sätt att tänka. 
Därför finns denna skylt översatt till bildämnet i bildsalen.
Den bygger på Carol Dwecks forskning om mindset.
Jag kan inte rita


Ex:
- Jag är inte bra på bild.  

- Jag kan inte rita. (Det blir inte fint)


Svar: 
- Vad kul, vart ska vi börja, 
då får jag lära dig allt jag kan!

- Du behöver bara pröva, 
först då kan jag hjälpa dig.

- Övar du så händer det något,
du utvecklas.

- Titta på klasskompisen!
Hur ser hens olika skolböcker ut, 
hen håller säkert pennan igång hela dagarna och 
klottrar i marginalerna på alla papper hen får. 
Det är att öva. 
Inte konstigt att hen har blivit bra efter all den tid hen har lagt ner!

Du behöver få kunskap om metoder för att göra bilder. 
Du behöver kanske utveckla finmotoriken. Det kan vara hårt arbete, men nyttigt för då blir det roligare att teckna.

Någon har sagt "att skapa" är ett verb 
- det är en aktivitet. Du behöver göra.

...har man övat 10 000 timmar blir man ett proffs - se på Zlatan!


Fantasi

Ex: 
- Jag har ingen fantasi. Jag kommer inte på något.

- Se på bilder, samla på bilder, gör bilder. 

Du behöver också få kunskap på metoder för att "hitta på". 
Du behöver få kunskap om vart bilder kan hämtas ifrån. 
Idéer tar inte slut. De smittar av sig och ju mer du gör, 
ju fler idéer kan du få. 


Ett kreativt bankkonto

Här är en video från Jake Parker, illustratör som bland annat jobbat med filmerna Ice Age och Epic. Han menar att du måste investera i ditt bildbankkonto - om du inte gör något så har du inget på kontot. Du behöver fylla på hela tiden.