söndag 22 januari 2017

Tydliga exempel på hur du kan visa din arbetsprocess i bildämnet.

Exempel: Visa mig hur du utvecklar din kunskap i material och teknik.


Den här eleven var en skicklig tecknare och tyckte att bilden till vänster var klar. Efter lite diskussion kom vi fram till att denna bild kunde vara utgångspunkt för att lära sig skugga och komma vidare i att visa volym. Alla bildsalar borde ha en egen kopiator. Vi har en i angränsande biblioteket. Jag drar därför ett par kopior av bilden som eleven kan experimentera vidare på utan att behöva förstöra sin bild. Är man nöjd med sin bild vill man inte riskera förstöra den.
Jag visade hur man kan jobba med skuggningar och toningar. Efter en lektion tog jag ett fotografi igen, tredje lektionen visade jag hur man systematiskt kan gå igenom bilden och titta på överskärningar eller ”T-korsningar”, vilken linje/yta ska vara starkast för att visa framför eller bakom?

Exempel: Visa mig hur du utvecklar din idé. 


I den här bildserien kan jag förklara hur en elev på ett bra sätt har utvecklat sin idé från inspirationsbild till ett första utkast och det slutgiltiga originalet där det mer konkreta ordet ”danger” är utbytt mot en visuell varningssymbol i det svartgula avspärrningsplanket. Planket blir ett bildelement som bidrar till att dela upp ytan och skapa ett djup in i bildrummet. Mina elever har processböcker där de kan visa mig hela processen och där de övar att sätta ord på hur de kopplar samband mellan innehåll, funktion, uttryck i bildskapandet. Detta tycker jag blir tydligt i denna bildserie.


Exempel: Visa mig hur du övar och prövar dig fram till ett visst uttryck. 


Den här eleven ville få fram en regnig novemberdag då människor skyndar fram och bifogade en inspirationsbild i sin processbok, jag kan se att hen övat på att få fram kroppsställningar av skyndande människor, vi diskuterade hur man kan få fram en folkmassa i bild genom att vissa människor är framtecknade tydligt och andra mer skissartade. Hen experimenterade med torrpastell men valde senare bort detta och använde färgpennor istället. Här är gott om estetiska val gjorda i processen.