söndag 22 januari 2017

Filmer från UR om olika kunskapskrav

Att systematiskt pröva och ompröva. (Kunskapskravet övas i bild, musik och teknik.)

Att utveckla ett resonemang ( Kunskapskravet övas i Sv, SO, NO, Ma, Bd, Mu, Sl, Hk, Idrott/Hälsa.)


I bild ska du kommunicera tankar, åsikter och upplevelser i olika material och medier. För att andra ska förstå dig behöver du utveckla dina resonemang så att ditt bildberättande blir tydligt. Det är detta vi jobbar mot i bildämnet.

Nyanserade resonemang och komplexa samband (Kunskapskravet övas i SO, NO, bild.)


För att kommunicera med bild behöver du ofta göra research. Ska du göra en film, broschyr, utställning, skulptur om som handlar om något, så behöver du läsa in dig på ämnet. Ju bättre process du har ju tydligare (oftast?) kan du få ut ditt budskap. Det klart tänkta är det tydligt sagda?