tisdag 17 januari 2017

ArkitekturövningÅk 7 

1. Klipp ca 5-10 geometriska former ur var sitt papper. Inte för små.

2. Leta i minnet och titta ut genom fönstret. Vilka detaljer finns det på hus. Fönster, dörrar, material på väggar. Teckna med tusch olika byggnadsdetaljer på varje form du klippt ut.

3. Eleverna delades in i grupper och fick pussla ihop sina gemensamma bitar till en byggnad. Vilken funktion har er byggnad. Slott, koja, fabrik? 

4. Grupperna bytte byggnader och fick tolka vad de trodde andra gruppen tänkt. 

5. Stämde avsikt och tolkning överens? Vad i bildens detaljer får er att tolka på ett visst sätt. 


Syfte med övningen: 
Öva förmågan att tolka bilder och göra kopplingar mellan tolkning och bildens detaljer. Tolka utifrån egna erfarenheter och samhällsföreteelser. Öva att skapa bilder från minnet, Öva fantasin och kreativiteten.