fredag 4 november 2016

Rutuppförstoring


Steg 1 och 2


Steg 3 

Rita upp alla konturlinjer och tydliga områden på ritpappret.

 1. Hämta en hård H, penna.
 2. Skärma av bildutskriften så du endast ser en rutrad.
 3. Börja i ruta 1 och titta noga på de konturlinjer och områden du ser.
  För över dessa på ritpapprets ruta 1.
 4. Du ska använda ögonmått.
  Lägg märke till linjernas lutning, riktning,
  vilka former och proportioner du ser,
  var i rutan de börjar och slutar.
  Bry dig inte om vad de föreställer egentligen, glöm det just nu!
  Dra tunna linjer, sudda först när du hittat rätt linje
  annars har du glömt var du satte den felaktiga linjen.
 5. Du kan lära dig syfta – lägga din penna i samma lutning
  som den linje du vill föra över till ritpappret och/eller
  dra strecket i luften över din lilla bild och sedan
  upprepa rörelsen på ritpappret.
  Handen ska då ha kvar samma lutning och
  kommer ihåg lutningen lättare.
 6. När alla områden är klara så sudda
  alla rutorna på ritpappret.
  Nu är du klar med detta moment.

Steg 4

Skuggning – gör om alla linjer och områden till ytor av ljust och mörkt.


 1. Hämta en 2B, 4B och 6B penna.
 2. Lägg ett första lager med blyerts på
  de områden som är mörkast i din bild.
 3. Lägg mellantoner med samma penna
  på alla medelmörka områden.
  Pennriktningen ska inte synas här.
  Lätt penntryck.
 4. Fortsätt få fram samma gråskala som din bild
  med hjälp av alla blyertspennorna.
 5. Arbeta i lager på lager av tunna blyertsskikt.
 6. Använd knetgummi för att sudda fram ljusare partier.
 7. Lägg över linjer över det suddade igen.
 8. Strukturer och texturer – lägger du på sist.
 9. Du som lyckas arbeta väldigt löst med pennan
  och röra fingrarna så att det bildas en yta utan
  linjer först och som jobbar sig neråt i gråskalan
  systematiskt har störst chans att få fram
  detaljrikedom, djup och skärpa.
  Ett bra tips är också att lägga kladdpapper
  över din bild så du inte suddar ut det du arbetat fram.

torsdag 3 november 2016

Superimposition

Att placera en bild över en annan bild så att en ny effekt eller betydelse uppstår. 


Du kan söka fram inspirationsbilder med dessa sökord


 • blending photos
 • fused photos
 • dubbelexponering
 • double exposure


Appar: t.ex. Photoblend, Fused, Splitpic


Några bildexempel: