fredag 2 september 2016

Arbetsområde: Identitet åk 8


Arbetsområde: Identitet

Vem är du egentligen?
Är vi densamma under hela vårt liv?
Formar du dig själv eller formas du av andra i din omgivning?
I detta arbetsområde undersöker du ämnesområdet identitet.
Du kommer få se olika exempel på arbeten som handlar om identitet.

Tillsammans i klassen skrev ni på post-it lappar vad som utgör och formar identiteten - vem vi är? Utifrån det ni skrev sammanfattade jag såhär:
Hur du kan jobba: 

1. Utgå från de nio punkterna och gör en personlig tankekarta i din processbok. Använd sedan tankekartan som utgångspunkt och undersök vidare någon del av din identitet. Här kan du ladda ned: PDF - Tankekarta.

2. Skissa på bilder som representerar din tankekarta.

3. Inspireras av tidigare elevers arbeten. Vad har konstnärer gjort som handlar om identitet?

Här finns inspirationsbilder till området.4. Skapa - experimentera och bestäm dig sedan för något du lägger ner mer tid på. 

5. Skriv/tala in en presentation av vad du gjort. 
Försök koppla det du framställt i bilden till det du tycker att det representerar av dig själv.