måndag 2 november 2015

Mer om uppgiften:

Uppgift

Du ska under ett par veckor studera några modernistiska konstriktningar. Du börjar att studera faktabladen, söker upp konstnärer och deras verk i böcker eller i dator/telefon. Därefter väljer du uppgiftsalternativ och skapar minst ett konstverk i valfri teknik. Du beskriver och reflekterar som vanligt. Under lektionerna får du ta del av små microföreläsningar!

Varför: 

I bildkursplanen står att du ska utveckla kunskap om hur bilder skapas och kan tolkas. Vi ska arbeta med historiska bilder såväl som samtida. Modernismen har haft och har fortfarande stor betydelse på dagens sätt att göra bilder och se på bilder. Vi studerar modernismen för att förstå dagens bilder.

Ämnesspecifika begrepp

t.ex: Modernism, Konstriktning, tidsperiod, karakteristisk, typiskt för, idéer, komposition, motiv, Surrealism, expressionism, kubism, futurism, abstrakt konst…

Del 1 Öva, pröva och experimentera.

1. Gör ett valfritt verk i någon av konstriktningarna.

2. Välj två konstnärer. Gör ett konstverk där det typiska för de båda konstnärerna möts.

3. Avbilda något på ett realistiskt sätt. Omforma sedan ditt motiv i vald konstriktning.

4. Hitta på en egen konstriktning - ism! Gör ett verk och beskriv det typiska för ismen.


Del 2 Utveckla och Presentera

Välj ut – utveckla, förfina, avsluta

Montera och Signera - Namn och klass


Del 3 Visa i processboken

Beskriva och reflektera – hur gjorde du?

Värdera – hur blev det, motivera?

Tolka och analysera – att se aktivt på världen runt dig. Vad tog du intryck av? Förebilder, inspirationskällor, bildbetydelser…


Några tidigare elevers konstverk: