måndag 2 november 2015

Almanacka 2016

En samling: Flera bilder på ett tema


Uppgift: Under ett par veckor ska du göra bilder i olika tekniker. Det gemensamma temat är ”En Samling” du ska visa samlingen på 12 olika sätt! Börja att brainstorma i din processbok. Under lektionerna skapar du bilder och försöker sträva efter att få bra kvalitet i dina bilder. Du monterar bilderna i en egen almanacka för nästa år.


Varför
:
Människan är ”en samlare”. I alla tider har vi samlat på saker. Många har även visat upp sina samlingar. Det finns också mycket kunskap i att samla, iaktta och sortera. Vi går igenom bildsalens möjligheter i form av tekniker och grundläggande begrepp för att bygga upp bilder. Vi undersöker samlingar som behandlar frågor om identitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv utformas och framställs. Vi utgår från upptäcktsresanden och den tid då vetenskap och konst inte skiljdes åt...


Ämnesspecifika begrepp t.ex:
Bildelement, komposition, kontrast, färg, form, rytm, struktur, textur, volym, yta, bildutsnitt, mönster.


Del 1 Öva, pröva och experimentera i valbara tekniker.
o Digital bild (foto, olika experiment i appar)
o Collage (tidningsspapper, gamla bilder)
o Teckning (blyerts, tusch, färgpenna, kol…)
o Målning (akvarell, tempera, akryl, tusch)
o Tryckta bilder (monotypi, shabloner, linoleum, stämplar)
o Blandteknik (gott och blandat efter egna påhitt)Del 2 Utveckla och Presentera
o Välj ut – utveckla, förfina, avsluta
o Montera bilderna i en almanacka. Signera - Namn och klass


Del 3 Visa i processboken
o Beskriv och reflektera – hur gjorde du?
o Värdera – hur blev det, motivera?
o Tolka och analysera – att se aktivt på världen runt dig. Vad tog du intryck av? Förebilder, inspirationskällor, bildbetydelser…