lördag 21 november 2015

Digital bildhantering - övning djurhybrider

Idag är det lätt och ofta lockande att ändra i egna och andras bilder. 
Vi lägger tillrätta och drar ifrån av olika anledningar. 
I det enorma flödet och i den hastighet som bilder rör sig idag är det viktigt med kunskap och kritiskt tänkande kring olika konsekvenser av bildhantering.

I bildämnet ska du öva förmågan att skapa digitala bilder.
I det centrala innehållet står att jag ska undervisa dig i digital bearbetning av fotografier


Jag ska även undervisa dig om rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder.

Jag ska betygsätta din förmåga att skapa digitala bilder. Hur väl genomarbetad är din digitala bild? Har den ett välutvecklat bildspråk och är den idérik. Hur utvecklar du din bild och prövar dig fram till ett bra resultat? Hur återanvänder du bilder. 
Detta innebär att du måste få möjlighet öva, pröva och experimentera och utveckla förmågan. Vi börjar här i åk 7 och i åk 8-9 får du fortsätta öva.

Här hittar du LPP/uppgift

Under fliken digitala bilder hittar du alla handledningar/instruktioner.


Övning - Okända djur

Du kommer få göra en övning tillsammans med en klasskompis att sätta ihop två djurbilder till ett nytt djur. Därefter får du ge dig ut på egna digitala bildäventyr...
Jag visade denna för lite inspiration:

Här är några av tidigare års djurhybrider.

måndag 2 november 2015

Almanacka 2016

En samling: Flera bilder på ett tema


Uppgift: Under ett par veckor ska du göra bilder i olika tekniker. Det gemensamma temat är ”En Samling” du ska visa samlingen på 12 olika sätt! Börja att brainstorma i din processbok. Under lektionerna skapar du bilder och försöker sträva efter att få bra kvalitet i dina bilder. Du monterar bilderna i en egen almanacka för nästa år.


Varför
:
Människan är ”en samlare”. I alla tider har vi samlat på saker. Många har även visat upp sina samlingar. Det finns också mycket kunskap i att samla, iaktta och sortera. Vi går igenom bildsalens möjligheter i form av tekniker och grundläggande begrepp för att bygga upp bilder. Vi undersöker samlingar som behandlar frågor om identitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv utformas och framställs. Vi utgår från upptäcktsresanden och den tid då vetenskap och konst inte skiljdes åt...


Ämnesspecifika begrepp t.ex:
Bildelement, komposition, kontrast, färg, form, rytm, struktur, textur, volym, yta, bildutsnitt, mönster.


Del 1 Öva, pröva och experimentera i valbara tekniker.
o Digital bild (foto, olika experiment i appar)
o Collage (tidningsspapper, gamla bilder)
o Teckning (blyerts, tusch, färgpenna, kol…)
o Målning (akvarell, tempera, akryl, tusch)
o Tryckta bilder (monotypi, shabloner, linoleum, stämplar)
o Blandteknik (gott och blandat efter egna påhitt)Del 2 Utveckla och Presentera
o Välj ut – utveckla, förfina, avsluta
o Montera bilderna i en almanacka. Signera - Namn och klass


Del 3 Visa i processboken
o Beskriv och reflektera – hur gjorde du?
o Värdera – hur blev det, motivera?
o Tolka och analysera – att se aktivt på världen runt dig. Vad tog du intryck av? Förebilder, inspirationskällor, bildbetydelser…Mer om uppgiften:

Uppgift

Du ska under ett par veckor studera några modernistiska konstriktningar. Du börjar att studera faktabladen, söker upp konstnärer och deras verk i böcker eller i dator/telefon. Därefter väljer du uppgiftsalternativ och skapar minst ett konstverk i valfri teknik. Du beskriver och reflekterar som vanligt. Under lektionerna får du ta del av små microföreläsningar!

Varför: 

I bildkursplanen står att du ska utveckla kunskap om hur bilder skapas och kan tolkas. Vi ska arbeta med historiska bilder såväl som samtida. Modernismen har haft och har fortfarande stor betydelse på dagens sätt att göra bilder och se på bilder. Vi studerar modernismen för att förstå dagens bilder.

Ämnesspecifika begrepp

t.ex: Modernism, Konstriktning, tidsperiod, karakteristisk, typiskt för, idéer, komposition, motiv, Surrealism, expressionism, kubism, futurism, abstrakt konst…

Del 1 Öva, pröva och experimentera.

1. Gör ett valfritt verk i någon av konstriktningarna.

2. Välj två konstnärer. Gör ett konstverk där det typiska för de båda konstnärerna möts.

3. Avbilda något på ett realistiskt sätt. Omforma sedan ditt motiv i vald konstriktning.

4. Hitta på en egen konstriktning - ism! Gör ett verk och beskriv det typiska för ismen.


Del 2 Utveckla och Presentera

Välj ut – utveckla, förfina, avsluta

Montera och Signera - Namn och klass


Del 3 Visa i processboken

Beskriva och reflektera – hur gjorde du?

Värdera – hur blev det, motivera?

Tolka och analysera – att se aktivt på världen runt dig. Vad tog du intryck av? Förebilder, inspirationskällor, bildbetydelser…


Några tidigare elevers konstverk:


Mer om måleri - vädret


Här har åk 7 provat tempera och akvarell och upptäckt skillnader och likheter i färger och hur olika det blir när man målar på olika papper. Titta gärna igenom måleriavsnittet här på bloggen. Det är mycket att ta in. Hur man spänner upp papper, använda en blandpalett...