söndag 12 april 2015

Spel och spelkulturer

I det här området får du granska och bearbeta spel och spelande,
som ofta utgör en kategori bilder som bildämnet ska ta upp:

"Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas."
 


Först ser vi på en film om spel från medierådet. Känner du igen dig? Hur ser du på spel?


Du ska göra två uppgifter i området:

1. Normkritisk analys

Du ska använda dig av diskrimineringsgrunderna och göra en normkritisk analys på ett valfritt spel.
Frågorna delas ut på stencil i klassrummet. 

Här kan du hitta utmärkta exempel på hur en sådan analys kan se ut. 

Här finns länkar till aktuella frågor kring spel:2. Bildarbete välj antingen A eller B uppgift. 
(Uppgifterna är modifierade från "prata om spel" från Lotteriinspektionen)

Gör ett bildarbete kring dina egna erfarenheter av spel och spelande.
Skapa i valfri teknik; foto, collage, akvarell, readymades, installation, video som belyser hur du upplever spelande. Det kan handla om negativa, positiva eller neutrala upplevelser. Det kan vara föreställande, men det ska på något sätt få betraktaren att förstå hur spel och spelande får dig att känna. Kom ihåg att ha en tydlig tanke med vad du vill berätta, och varför du väljer just det uttryckssätt du väljer. Du ska kunna presentera ditt verk,

B
Denna uppgift handlar om att granska reklam för spel och att olika aktörer vill få ungdomar att spela för pengar. Hur tror du att man kan påverka ungdomar att inte spela och mer kritiskt granska spelerbjudandet? Du ska ta fram; en annons, ett fotografi, en skulptur, en video, en tavla, ett collage...
Syftet med ditt verk ska vara att få unga att bli medvetna om riskerna kring spel och bli bättre på att kritiskt granska spelreklam och spelerbjudanden som ni ständigt möts av. Kom ihåg att utforma ett tydligt budskap berätta varför du väljer just det uttryckssätt du väljer och vilken effekt du vill uppnå. Du ska kunna presentera ditt verk.

För bästa bedömning ska som vanligt processen från brainstorming av ideer till färdigt resultat dokumenteras i processboken. 

Lycka till!