tisdag 17 mars 2015

Vår syn på Stockholm - bildpoesi

Det här är vad niorna gjort med årets digitala collage-område: 
Vi har analyserat historiska fotografier via Stockholmskällan.
Vi har gått ut och fotograferat egna Stockholmsbilder.
Fotografierna har vi låtit möta varann ett kreativt sätt
Dåtid, nutid, våra åsikter, upplevelser och tankar tog sig bildpoetiska uttryck
Det här är våra reflektioner hur Stockholm förändras men också är sig likt

Vi tackar 
fotograferna Tove Falk Olsson och Anki Almqvist som var med oss
Street photography i Stockholm.


Nu är era böcker skickade till tryckeriet.

Här är en liten försmak....  Alla står i kö, för att köpa det man vill ha
  Överallt i världen, från Sydney till Moskva

  Alla vill ha det senaste, oavsett tid
  Om folket vill ha samma, så blir det en strid


Markus & Steventisdag 3 mars 2015

Kärlekstema - bilduppgift


Bildspråk i rörlig bild – att planera, framställa och efterarbeta film.

Varför ska vi göra detta:
Den rörliga bilden har blivit tillgänglig för alla i och med att det går att spela in video med mobilen. Det hör till allmänbildning idag att kunna lite om hur man berättar med rörlig bild. Du kommer kanske i framtiden filma dig själv inför en anställningsintervju, eller använda film för att dokumentera eller förklara något. Du behöver vänja dig vid att vara framför och bakom kameran och höra din egen röst - kanske är du van vid detta redan om du skypar eller gör videosamtal via mobilen. Du behöver fundera över hur du ska berätta med rörlig bild så att någon annan vill titta på det!

I detta område kommer ni använda mobil, i-pad och dator för att berätta med rörliga bilder. Vi kommer att reflektera, diskutera och jobba praktiskt med hur man kan framställa olika stämningar, hur man med bilders hjälp kan göra en berättelse tydlig och hur man kan sätta ihop flera tagningar till en sammanhängande berättelse.

Efter dessa veckor ska du ha fått pröva praktiskt filmarbete och ha ökat din kunskap om berättande med hjälp av rörliga bilder.

På lektionerna vecka 10-14
Gör du praktiska filmövningar i grupp kring att göra bildmanus, filma, redigera. Fokus ligger på att öva och pröva att berätta med rörliga bilder. Individuellt dokumenterar du gruppens arbete i din processbok. Till din hjälp har du skriftliga handledningar och exempelfilmer.  Du lär, ger och tar i gruppen. Bildlektionerna förbereder er för den ”endags-workshop” där ni genomför er slutfilm.

Bedömning
Jag läser din loggbok där du beskriver din del i arbetet. Jag ser på lektionerna hur du arbetar i gruppen. Jag tittar på gruppens filmer utifrån hur ni berättar med rörlig bild – från manus, storyboard, filmklipp, redigering till färdig sekvens/kortfilm.


Lägre nivå
Högre nivå
Er film visar/berättar handlingen hjälpligt, ibland får vi gissa oss till meningen med vissa sekvenser. (Stereotyp/förväntad film)
Er film berättar effektivt, idérikt och varierat med filmiska effekter. (Ej schabloniserande, personlig, stämningsskapande film)
Er storyboard/film och din processbok visar liten process. Ställningstagande och val redovisas litet. Motiveringar och resonemang är enkla.
Ni har i flera steg förbättrat er övningssekvens/film, detta går att följa i din processbok, med skisser och i filmversioner.
Du motiverar, väljer och resonerar kring film.
Det finns få spår av de berättargrepp vi gått igenom/övat i din film.
Din film använder bl.a. berättargrepp vi gått igenom.
Du deltar litet i gemensamma diskussioner, och i grupparbetet. Du har svårt hitta rätt ord för att förklara/tolka rörlig bild och i arbetet provar, jämför ni sällan olika alternativ för berättande.
Ni bara gör och reflekterar inte så mycket.
Du kommer med förslag, exempel och problemlösning som för gruppen framåt. Du visar att du ser aktivt på rörlig bild som ett sätt att berätta. Ni provar er fram till det ni vill berätta i gruppen.

söndag 1 mars 2015

Välkommen till den virtuella bildsalen.

Här kan du se upplägget på Björkhagens skola.
Se vad de gör i andra årskurser.
Leta efter matnyttigt att fördjupa dig i.
/Kristina