onsdag 25 februari 2015

Lärarfilosofi

Lärarfilosofi: 

Digitalt och analogtFörmågan: att skapa "med digitala verktyg" är lika viktig som att skapa "med traditionella verktyg". Om en elev vill välja att arbeta digitalt ska den möjligheten finnas. Men alla ska få grundkunskaper. Det behövs ett "både- och tänkande". Jag är nyfiken, jag vill att eleverna känner igen sin vardag i skolan. Jag vill utmana dem och jag vill förbereda dem på samhällslivet efter skolan.

Ett kreativt tänkande rum - att göra eleverna självständiga.
I högstadiet strävar jag efter ett klassrum där eleven kan välja hur den vill berätta. Jag är just nu mycket inspirerad av TAB - Teaching for Artistic Behavior och hur de bygger upp en undervisning som uppmuntrar elevens eget lärande. Riitta på Sundbyskolan, Spånga är min inspiratör vad gäller att använda rummet som den tredje pedagogen. Därför arbetar jag med att salen ska vara elevens. Den ska vara tillgänglig, en inspiration. Om jag ska utbilda kreativa elever så behöver uppgifterna ge utrymme för kreativitet och undervisningssättet vara kreativt.

Bild är ett kommunikationsämne.
Jag värderar förmågan att kommunicera med bild högst av förmågorna i bild. Det är den som ska genomsyra undervisningen. Det är därför vi behöver lära oss hur bildspråket fungerar, hur man berättar, vilka berättargrepp det finns. Vi lär oss analysera, tolka och beskriva för att kunna kommunicera tydligare och mer effektivt.

Förutsättningar: 
Jag tror att du lär dig bäst när arbetet betyder något för dig, när du hittar en ingång till en uppgift som engagerar dig, när du får göra egna val.
Jag brukar introducera nya områden så att du kan fundera och klura på idéer till nästa lektion. Du får ta med dig inspirationsmaterial och dokumentera i din processbok. Detta är "läxorna" i bildämnet. Idéarbetet är svårt att hinna med på lektionstiden. Lektionerna behövs till praktiskt arbete.

Du har 60 min bild i veckan. Åk 7 har fått 100 minuter/en termin. Det är ca 15 lektioner på en termin.