onsdag 25 februari 2015

Digitala verktyg är normalt!

Mobil/dator/I-pad i klassrummet

Är ett arbetsredskap som eleverna ska lära sig använda.
Rätt använt är det:
  • Inspirationshjälpmedel.  - De söker bilder. Hittar förlagor. 
  • Ser på tutorials. Lär sig av tutorials.
  • Fotograferar av något de ska teckna av så att det blir lättare att teckna av. 
  • Skärmar av sig så att de kan koncentrera sig bättre.
  • Redigerar fotografier, skapar collage...gör stopmotionfilmer, spelar in små videofilmer, gör presentationer...bara fantasin sätter stopp.
  • Kopplar av när de städat och väntar på att klasskompisarna ska bli klara istället för att störa sina klasskompisar.
Hör jag av mig hem angående användning är det för att det inte används som ett arbetsredskap utan som ett flykt ifrån att göra det det är tänkt att vi ska göra.

skolwebben finns instruktioner för gratis Wifi-anslutning i klassrummet.
Det finns tre datorer och fyra I-pads samt fyra småkameror att använda för samma ändamål.

Vi har de vanligaste sladdarna för filöverföring till och från olika digitala verktyg.
Jag arbetar på att digitala verktyg kommer in naturligt i lärandet på många olika plan.
Jag har arbetat med digitalt skapande i 18 år i en mängd olika programvara.