torsdag 26 februari 2015

Att vara människa

Vi tecknar människokroppen och du går vidare där du är i att utveckla ditt skapande.

Du ska tänka på proportioner och att få alla kroppsdelar på rätt plats. 
Ni skissar av varandra i olika kroppsställningar - kroki – snabbskisser. 
Ni arbetar med att utveckla streckgubben till skelettgubben eller provar korvgubbetekniken.

Förra året arbetade ni med de gamla och de nya dödssynderna. Om vilka frestelser som kan påverka oss människor, våra värsta egenskaper och om författaren Stefan Einhorns nyutgivna bok om de nya dödssynderna i Sverige. 
Stefan menar att om vi blir medvetna om dessa våra värsta egenskaper som alla människor har, så har vi också en chans att vara snälla mot varandra. Det är också när vi möter varandra som vi ser oss själva. Har du lust att ta fram en mer positiv bild - kan du rikta in dig på motsatserna - dygderna. Alltså hur vi skall vara mot varandra.

Iår arbetar ni med temat "att vara människa" och visualisera – ta fram en bild/ en situation som berättar om denna utifrån inspiration av musik. 


Vi har också tittat på FNs barnkonvention och de mänskliga rättigheterna.
De nya dödssynderna enligt Einhorn:
falskhet,
hat,
hänsynslöshet,
översitteri, 

trångsynthet, 
främlingsfientlighet, 
girighet,

De gamla:
lättja,
vällust,
avund,
högmod,
girighet,
frosseri, 

vrede

Inspirationsbilder ligger här: Follow Kristina's board Dödssynderna on Pinterest.

Fläcken

Uppgiften är att förstärka något du ser i fläcken.
Gör det tydligt med valfritt material i salen.
Montera - klistra fast det snyggt på utsidan av din processbok.

I bildämnet dokumenterar du dina bildarbeten i processböcker.
Från idé, skisser, materialtester, förslag, utkast, inspirationsbilder, pilar, motiveringar, val du gjort, resonemang om vad du vill berätta...

Här nedan ser du några exempel på utsidor.


Bildelement

Bildernas byggstenar

Vi kan jämföra med musikens noter och ackord.
Bildelementen arbetar vi med under hela högstadiet.
Lär dig använda dem både när du pratar om bild och när du skapar!

Bildelementen är:

 • Linje
 • Valör
 • Färg
 • Form
 • Volym
 • Textur
 • Yta
I det centrala innehållet står att du ska lära dig:

”ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala 

om bilders utformning och budskap."

Med andra ord:

 • Med gemensamma begrepp kan vi prata om bilder tillsammans.
 • Med begrepp kan vi börja styra hur vi gör bilder.
 • Med begrepp kan vi börja se bilder medvetet. 
 • Bilder påverkar oss – med begrepp - förstår vi hur de påverkar oss.
Stencilerna kan du ladda ned här för att plugga på.
De finns också laminerade i bildsalen att använda
när du skapar eller beskriver, förklarar, motiverar
hur du har arbetat fram din bild.

Bildelement med förklaring

Bildelement utan förklaring

Bildelement memorykort

Flickr


Bilder du får använda

På webtjänsten Flickr kan man förvara, sortera och dela med sig av sina fotografier. Det är stort. Miljontals människor lägger upp sina bilder där. Kvaliteten på bilderna är ofta mycket bra - man vill ju visa upp det bästa man gör. Du behöver inte vara medlem för att säka bilder här.
Här kommer du till Flickr.com.

Sök bilder du får bearbeta - längst upp till höger hittar du sökfältet.

Sök på något du vill ha tag i.
Först nu kommer ADVANCED SEARCH fram under sökrutan.
Klicka på den och du kommer till den avancerade söksidan.

Nu ska du begränsa dina sökningar. T.ex. Enbart söka foton.

Scrolla längst ned på sidan, kryssa i två rutor:
1. Only search within Creative Commons-licensed content
2. Find content to modify, adapt, or build upon.

Tryck på SEARCH-knappen:

Nu får du enbart upp bilder där fotografen bestämt att du får använda och bearbeta dem.

Kolla noga när du går fram och tillbaka mellan bilder att dina inställningar är kvar.

Ladda ned lämpliga bilder så stora som möjligt. De har ibland gömt nedladdningsknappen med en symbol fyrkant med pil eller med tre prickar du ska trycka på för att komma till sidan med olika storlekar.

Namnge dem till den källa du vill ge credit till, så tappar du inte bort vem de tillhört.
Du ska kunna uppge vilken fotograf du lånat bilderna ifrån. Källhänvisning till mig.

Samtida konst

I åk 8 sa jag att den mesta konst som görs idag är modernistisk konst.
Nu ska vi titta på det som kallas Samtidskonst. Här är ett förslag på definition.

Definition av samtidskonst?
Nuet förändras och utvecklas ju hela tiden. Konst som lyfter fram det som är väsentligt just nu kan sägas vara samtidskonst.
Konst som diskuterar och problematiserar vår tids samhällsfenomen, och förhållandet mellan individ och samhälle eller undersöker sociala relationer, företeelser och situationer, inte minst utifrån moraliska och etiska infallsvinklar.
Det är konst som utgår från ett konceptuellt, idébaserat förhållningssätt där idén bestämmer formen och materialet. 
Tänk denna definition överensstämmer nästan exakt med de perspektiv som det står i läroplanen att du ska arbeta med i bildämnet. Såhär står det i centrala innehållet:
"Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas."
Här är ett exempel; 

Simon Anund ställde ut verket "Fragile" av betong på Liljevalchs vårsalong 2015:

Han undersökte begreppen "vikt och volym", "hållbart" och "ömtåligt".

Den påhittade stadsmodellen av förpackningsfrigolit är skalenlig på så vis att den visar Europas förbrukning av frigolit räknat i volym. Om jag skulle hoppa in i staden skulle jag vara 6 mm lång. Jämfört med Asien förbrukar vi litet frigolit! (Siffror från 2010)

Det här verket problematiserar verkligen vad vi individer gör med vårt samhälle, Det får oss att tänka moraliskt om vårt sätt att leva är försvarbart.


Jag tycker att bra samtidskonst gör att du får syn på dig själv och dina ställningstagande.


Svenska konstnärer

Linn Fernström
Cecilia Edefalk
Karin Mamma Andersson
Elin Wikström
Jockum Nordström
Cattis Brandelius
Lars Wilks
Anna Odell
Ernst Billgren
Dan Wolgers
Natalie Djurberg
Max Book
Annika von Hausswolff
Carl Michael von Hausswolff
Henrik Håkansson
Johanna Billing
Tobias Andersson
Miriam Bäckström
Jonas Dahlberg
Magnus Wallin
Matts Leiderstam
Tobias Bernstrup
Maria Friberg
Cecilia Lundqvist
Gunnel Wåhlstrand
Anneé Olofsson
Felix Gmelin
Annnika Karlsson Rixon
Klara Lidén 
Karl Holmqvist 
Nina Canell 
Sergei Jensen
Sofia Hultén 
Runo Lagomarsino
Matias Faldbakken
Andreas Eriksson 
Fia Backstrom 
Kajsa Dahlberg 
Annika Larsson 
Ola Billgren
Jan Håfström
Lena Cronqvist
Ann Edholm
Nathalia Edenmont
Helena Blomqvist
Daniel Blomqvist
Anders Sunna
Marianne Lindberg de Geer
Carl Johan de Geer
Marie-Louise Ekman

Internationella konstnärer

Yayoi Kusama
Olafur Eliasson 
Anton Corbijn
David LaChapelle 
Nan Goldin
Jeff Koons
Ed Ruscha
Christo
Ai Wei Wei
Banksy
Pippilotti Rist
Laurie Anderson
Christian Boltanski
Yoko Ono
Santiago Sierra
Antoni Tapies
Tracey Emin
Damien Hirst
Cindy Sherman
Candice Breitz’
Tracey Rose
Wangechi Mutu


Här ligger lite inspirationsbilder, så att ni lättare kan välja bland konstnärerna.
Follow Kristina's board Contemporary art on Pinterest.

onsdag 25 februari 2015

Lärarfilosofi

Lärarfilosofi: 

Digitalt och analogtFörmågan: att skapa "med digitala verktyg" är lika viktig som att skapa "med traditionella verktyg". Om en elev vill välja att arbeta digitalt ska den möjligheten finnas. Men alla ska få grundkunskaper. Det behövs ett "både- och tänkande". Jag är nyfiken, jag vill att eleverna känner igen sin vardag i skolan. Jag vill utmana dem och jag vill förbereda dem på samhällslivet efter skolan.

Ett kreativt tänkande rum - att göra eleverna självständiga.
I högstadiet strävar jag efter ett klassrum där eleven kan välja hur den vill berätta. Jag är just nu mycket inspirerad av TAB - Teaching for Artistic Behavior och hur de bygger upp en undervisning som uppmuntrar elevens eget lärande. Riitta på Sundbyskolan, Spånga är min inspiratör vad gäller att använda rummet som den tredje pedagogen. Därför arbetar jag med att salen ska vara elevens. Den ska vara tillgänglig, en inspiration. Om jag ska utbilda kreativa elever så behöver uppgifterna ge utrymme för kreativitet och undervisningssättet vara kreativt.

Bild är ett kommunikationsämne.
Jag värderar förmågan att kommunicera med bild högst av förmågorna i bild. Det är den som ska genomsyra undervisningen. Det är därför vi behöver lära oss hur bildspråket fungerar, hur man berättar, vilka berättargrepp det finns. Vi lär oss analysera, tolka och beskriva för att kunna kommunicera tydligare och mer effektivt.

Förutsättningar: 
Jag tror att du lär dig bäst när arbetet betyder något för dig, när du hittar en ingång till en uppgift som engagerar dig, när du får göra egna val.
Jag brukar introducera nya områden så att du kan fundera och klura på idéer till nästa lektion. Du får ta med dig inspirationsmaterial och dokumentera i din processbok. Detta är "läxorna" i bildämnet. Idéarbetet är svårt att hinna med på lektionstiden. Lektionerna behövs till praktiskt arbete.

Du har 60 min bild i veckan. Åk 7 har fått 100 minuter/en termin. Det är ca 15 lektioner på en termin.

Digitala verktyg är normalt!

Mobil/dator/I-pad i klassrummet

Är ett arbetsredskap som eleverna ska lära sig använda.
Rätt använt är det:
 • Inspirationshjälpmedel.  - De söker bilder. Hittar förlagor. 
 • Ser på tutorials. Lär sig av tutorials.
 • Fotograferar av något de ska teckna av så att det blir lättare att teckna av. 
 • Skärmar av sig så att de kan koncentrera sig bättre.
 • Redigerar fotografier, skapar collage...gör stopmotionfilmer, spelar in små videofilmer, gör presentationer...bara fantasin sätter stopp.
 • Kopplar av när de städat och väntar på att klasskompisarna ska bli klara istället för att störa sina klasskompisar.
Hör jag av mig hem angående användning är det för att det inte används som ett arbetsredskap utan som ett flykt ifrån att göra det det är tänkt att vi ska göra.

skolwebben finns instruktioner för gratis Wifi-anslutning i klassrummet.
Det finns tre datorer och fyra I-pads samt fyra småkameror att använda för samma ändamål.

Vi har de vanligaste sladdarna för filöverföring till och från olika digitala verktyg.
Jag arbetar på att digitala verktyg kommer in naturligt i lärandet på många olika plan.
Jag har arbetat med digitalt skapande i 18 år i en mängd olika programvara.