lördag 21 november 2015

Digital bildhantering - övning djurhybrider

Idag är det lätt och ofta lockande att ändra i egna och andras bilder. 
Vi lägger tillrätta och drar ifrån av olika anledningar. 
I det enorma flödet och i den hastighet som bilder rör sig idag är det viktigt med kunskap och kritiskt tänkande kring olika konsekvenser av bildhantering.

I bildämnet ska du öva förmågan att skapa digitala bilder.
I det centrala innehållet står att jag ska undervisa dig i digital bearbetning av fotografier


Jag ska även undervisa dig om rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder.

Jag ska betygsätta din förmåga att skapa digitala bilder. Hur väl genomarbetad är din digitala bild? Har den ett välutvecklat bildspråk och är den idérik. Hur utvecklar du din bild och prövar dig fram till ett bra resultat? Hur återanvänder du bilder. 
Detta innebär att du måste få möjlighet öva, pröva och experimentera och utveckla förmågan. Vi börjar här i åk 7 och i åk 8-9 får du fortsätta öva.

Här hittar du LPP/uppgift

Under fliken digitala bilder hittar du alla handledningar/instruktioner.


Övning - Okända djur

Du kommer få göra en övning tillsammans med en klasskompis att sätta ihop två djurbilder till ett nytt djur. Därefter får du ge dig ut på egna digitala bildäventyr...
Jag visade denna för lite inspiration:

Här är några av tidigare års djurhybrider.

måndag 2 november 2015

Almanacka 2016

En samling: Flera bilder på ett tema


Uppgift: Under ett par veckor ska du göra bilder i olika tekniker. Det gemensamma temat är ”En Samling” du ska visa samlingen på 12 olika sätt! Börja att brainstorma i din processbok. Under lektionerna skapar du bilder och försöker sträva efter att få bra kvalitet i dina bilder. Du monterar bilderna i en egen almanacka för nästa år.


Varför
:
Människan är ”en samlare”. I alla tider har vi samlat på saker. Många har även visat upp sina samlingar. Det finns också mycket kunskap i att samla, iaktta och sortera. Vi går igenom bildsalens möjligheter i form av tekniker och grundläggande begrepp för att bygga upp bilder. Vi undersöker samlingar som behandlar frågor om identitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv utformas och framställs. Vi utgår från upptäcktsresanden och den tid då vetenskap och konst inte skiljdes åt...


Ämnesspecifika begrepp t.ex:
Bildelement, komposition, kontrast, färg, form, rytm, struktur, textur, volym, yta, bildutsnitt, mönster.


Del 1 Öva, pröva och experimentera i valbara tekniker.
o Digital bild (foto, olika experiment i appar)
o Collage (tidningsspapper, gamla bilder)
o Teckning (blyerts, tusch, färgpenna, kol…)
o Målning (akvarell, tempera, akryl, tusch)
o Tryckta bilder (monotypi, shabloner, linoleum, stämplar)
o Blandteknik (gott och blandat efter egna påhitt)Del 2 Utveckla och Presentera
o Välj ut – utveckla, förfina, avsluta
o Montera bilderna i en almanacka. Signera - Namn och klass


Del 3 Visa i processboken
o Beskriv och reflektera – hur gjorde du?
o Värdera – hur blev det, motivera?
o Tolka och analysera – att se aktivt på världen runt dig. Vad tog du intryck av? Förebilder, inspirationskällor, bildbetydelser…Mer om uppgiften:

Uppgift

Du ska under ett par veckor studera några modernistiska konstriktningar. Du börjar att studera faktabladen, söker upp konstnärer och deras verk i böcker eller i dator/telefon. Därefter väljer du uppgiftsalternativ och skapar minst ett konstverk i valfri teknik. Du beskriver och reflekterar som vanligt. Under lektionerna får du ta del av små microföreläsningar!

Varför: 

I bildkursplanen står att du ska utveckla kunskap om hur bilder skapas och kan tolkas. Vi ska arbeta med historiska bilder såväl som samtida. Modernismen har haft och har fortfarande stor betydelse på dagens sätt att göra bilder och se på bilder. Vi studerar modernismen för att förstå dagens bilder.

Ämnesspecifika begrepp

t.ex: Modernism, Konstriktning, tidsperiod, karakteristisk, typiskt för, idéer, komposition, motiv, Surrealism, expressionism, kubism, futurism, abstrakt konst…

Del 1 Öva, pröva och experimentera.

1. Gör ett valfritt verk i någon av konstriktningarna.

2. Välj två konstnärer. Gör ett konstverk där det typiska för de båda konstnärerna möts.

3. Avbilda något på ett realistiskt sätt. Omforma sedan ditt motiv i vald konstriktning.

4. Hitta på en egen konstriktning - ism! Gör ett verk och beskriv det typiska för ismen.


Del 2 Utveckla och Presentera

Välj ut – utveckla, förfina, avsluta

Montera och Signera - Namn och klass


Del 3 Visa i processboken

Beskriva och reflektera – hur gjorde du?

Värdera – hur blev det, motivera?

Tolka och analysera – att se aktivt på världen runt dig. Vad tog du intryck av? Förebilder, inspirationskällor, bildbetydelser…


Några tidigare elevers konstverk:


Mer om måleri - vädret


Här har åk 7 provat tempera och akvarell och upptäckt skillnader och likheter i färger och hur olika det blir när man målar på olika papper. Titta gärna igenom måleriavsnittet här på bloggen. Det är mycket att ta in. Hur man spänner upp papper, använda en blandpalett...söndag 12 april 2015

Spel och spelkulturer

I det här området får du granska och bearbeta spel och spelande,
som ofta utgör en kategori bilder som bildämnet ska ta upp:

"Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas."
 


Först ser vi på en film om spel från medierådet. Känner du igen dig? Hur ser du på spel?


Du ska göra två uppgifter i området:

1. Normkritisk analys

Du ska använda dig av diskrimineringsgrunderna och göra en normkritisk analys på ett valfritt spel.
Frågorna delas ut på stencil i klassrummet. 

Här kan du hitta utmärkta exempel på hur en sådan analys kan se ut. 

Här finns länkar till aktuella frågor kring spel:2. Bildarbete välj antingen A eller B uppgift. 
(Uppgifterna är modifierade från "prata om spel" från Lotteriinspektionen)

Gör ett bildarbete kring dina egna erfarenheter av spel och spelande.
Skapa i valfri teknik; foto, collage, akvarell, readymades, installation, video som belyser hur du upplever spelande. Det kan handla om negativa, positiva eller neutrala upplevelser. Det kan vara föreställande, men det ska på något sätt få betraktaren att förstå hur spel och spelande får dig att känna. Kom ihåg att ha en tydlig tanke med vad du vill berätta, och varför du väljer just det uttryckssätt du väljer. Du ska kunna presentera ditt verk,

B
Denna uppgift handlar om att granska reklam för spel och att olika aktörer vill få ungdomar att spela för pengar. Hur tror du att man kan påverka ungdomar att inte spela och mer kritiskt granska spelerbjudandet? Du ska ta fram; en annons, ett fotografi, en skulptur, en video, en tavla, ett collage...
Syftet med ditt verk ska vara att få unga att bli medvetna om riskerna kring spel och bli bättre på att kritiskt granska spelreklam och spelerbjudanden som ni ständigt möts av. Kom ihåg att utforma ett tydligt budskap berätta varför du väljer just det uttryckssätt du väljer och vilken effekt du vill uppnå. Du ska kunna presentera ditt verk.

För bästa bedömning ska som vanligt processen från brainstorming av ideer till färdigt resultat dokumenteras i processboken. 

Lycka till!

tisdag 17 mars 2015

Vår syn på Stockholm - bildpoesi

Det här är vad niorna gjort med årets digitala collage-område: 
Vi har analyserat historiska fotografier via Stockholmskällan.
Vi har gått ut och fotograferat egna Stockholmsbilder.
Fotografierna har vi låtit möta varann ett kreativt sätt
Dåtid, nutid, våra åsikter, upplevelser och tankar tog sig bildpoetiska uttryck
Det här är våra reflektioner hur Stockholm förändras men också är sig likt

Vi tackar 
fotograferna Tove Falk Olsson och Anki Almqvist som var med oss
Street photography i Stockholm.


Nu är era böcker skickade till tryckeriet.

Här är en liten försmak....  Alla står i kö, för att köpa det man vill ha
  Överallt i världen, från Sydney till Moskva

  Alla vill ha det senaste, oavsett tid
  Om folket vill ha samma, så blir det en strid


Markus & Steventisdag 3 mars 2015

Kärlekstema - bilduppgift


Bildspråk i rörlig bild – att planera, framställa och efterarbeta film.

Varför ska vi göra detta:
Den rörliga bilden har blivit tillgänglig för alla i och med att det går att spela in video med mobilen. Det hör till allmänbildning idag att kunna lite om hur man berättar med rörlig bild. Du kommer kanske i framtiden filma dig själv inför en anställningsintervju, eller använda film för att dokumentera eller förklara något. Du behöver vänja dig vid att vara framför och bakom kameran och höra din egen röst - kanske är du van vid detta redan om du skypar eller gör videosamtal via mobilen. Du behöver fundera över hur du ska berätta med rörlig bild så att någon annan vill titta på det!

I detta område kommer ni använda mobil, i-pad och dator för att berätta med rörliga bilder. Vi kommer att reflektera, diskutera och jobba praktiskt med hur man kan framställa olika stämningar, hur man med bilders hjälp kan göra en berättelse tydlig och hur man kan sätta ihop flera tagningar till en sammanhängande berättelse.

Efter dessa veckor ska du ha fått pröva praktiskt filmarbete och ha ökat din kunskap om berättande med hjälp av rörliga bilder.

På lektionerna vecka 10-14
Gör du praktiska filmövningar i grupp kring att göra bildmanus, filma, redigera. Fokus ligger på att öva och pröva att berätta med rörliga bilder. Individuellt dokumenterar du gruppens arbete i din processbok. Till din hjälp har du skriftliga handledningar och exempelfilmer.  Du lär, ger och tar i gruppen. Bildlektionerna förbereder er för den ”endags-workshop” där ni genomför er slutfilm.

Bedömning
Jag läser din loggbok där du beskriver din del i arbetet. Jag ser på lektionerna hur du arbetar i gruppen. Jag tittar på gruppens filmer utifrån hur ni berättar med rörlig bild – från manus, storyboard, filmklipp, redigering till färdig sekvens/kortfilm.


Lägre nivå
Högre nivå
Er film visar/berättar handlingen hjälpligt, ibland får vi gissa oss till meningen med vissa sekvenser. (Stereotyp/förväntad film)
Er film berättar effektivt, idérikt och varierat med filmiska effekter. (Ej schabloniserande, personlig, stämningsskapande film)
Er storyboard/film och din processbok visar liten process. Ställningstagande och val redovisas litet. Motiveringar och resonemang är enkla.
Ni har i flera steg förbättrat er övningssekvens/film, detta går att följa i din processbok, med skisser och i filmversioner.
Du motiverar, väljer och resonerar kring film.
Det finns få spår av de berättargrepp vi gått igenom/övat i din film.
Din film använder bl.a. berättargrepp vi gått igenom.
Du deltar litet i gemensamma diskussioner, och i grupparbetet. Du har svårt hitta rätt ord för att förklara/tolka rörlig bild och i arbetet provar, jämför ni sällan olika alternativ för berättande.
Ni bara gör och reflekterar inte så mycket.
Du kommer med förslag, exempel och problemlösning som för gruppen framåt. Du visar att du ser aktivt på rörlig bild som ett sätt att berätta. Ni provar er fram till det ni vill berätta i gruppen.

söndag 1 mars 2015

Välkommen till den virtuella bildsalen.

Här kan du se upplägget på Björkhagens skola.
Se vad de gör i andra årskurser.
Leta efter matnyttigt att fördjupa dig i.
/Kristina

torsdag 26 februari 2015

Att vara människa

Vi tecknar människokroppen och du går vidare där du är i att utveckla ditt skapande.

Du ska tänka på proportioner och att få alla kroppsdelar på rätt plats. 
Ni skissar av varandra i olika kroppsställningar - kroki – snabbskisser. 
Ni arbetar med att utveckla streckgubben till skelettgubben eller provar korvgubbetekniken.

Förra året arbetade ni med de gamla och de nya dödssynderna. Om vilka frestelser som kan påverka oss människor, våra värsta egenskaper och om författaren Stefan Einhorns nyutgivna bok om de nya dödssynderna i Sverige. 
Stefan menar att om vi blir medvetna om dessa våra värsta egenskaper som alla människor har, så har vi också en chans att vara snälla mot varandra. Det är också när vi möter varandra som vi ser oss själva. Har du lust att ta fram en mer positiv bild - kan du rikta in dig på motsatserna - dygderna. Alltså hur vi skall vara mot varandra.

Iår arbetar ni med temat "att vara människa" och visualisera – ta fram en bild/ en situation som berättar om denna utifrån inspiration av musik. 


Vi har också tittat på FNs barnkonvention och de mänskliga rättigheterna.
De nya dödssynderna enligt Einhorn:
falskhet,
hat,
hänsynslöshet,
översitteri, 

trångsynthet, 
främlingsfientlighet, 
girighet,

De gamla:
lättja,
vällust,
avund,
högmod,
girighet,
frosseri, 

vrede

Inspirationsbilder ligger här: Follow Kristina's board Dödssynderna on Pinterest.

Fläcken

Uppgiften är att förstärka något du ser i fläcken.
Gör det tydligt med valfritt material i salen.
Montera - klistra fast det snyggt på utsidan av din processbok.

I bildämnet dokumenterar du dina bildarbeten i processböcker.
Från idé, skisser, materialtester, förslag, utkast, inspirationsbilder, pilar, motiveringar, val du gjort, resonemang om vad du vill berätta...

Här nedan ser du några exempel på utsidor.


Bildelement

Bildernas byggstenar

Vi kan jämföra med musikens noter och ackord.
Bildelementen arbetar vi med under hela högstadiet.
Lär dig använda dem både när du pratar om bild och när du skapar!

Bildelementen är:

 • Linje
 • Valör
 • Färg
 • Form
 • Volym
 • Textur
 • Yta
I det centrala innehållet står att du ska lära dig:

”ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala 

om bilders utformning och budskap."

Med andra ord:

 • Med gemensamma begrepp kan vi prata om bilder tillsammans.
 • Med begrepp kan vi börja styra hur vi gör bilder.
 • Med begrepp kan vi börja se bilder medvetet. 
 • Bilder påverkar oss – med begrepp - förstår vi hur de påverkar oss.
Stencilerna kan du ladda ned här för att plugga på.
De finns också laminerade i bildsalen att använda
när du skapar eller beskriver, förklarar, motiverar
hur du har arbetat fram din bild.

Bildelement med förklaring

Bildelement utan förklaring

Bildelement memorykort

Flickr


Bilder du får använda

På webtjänsten Flickr kan man förvara, sortera och dela med sig av sina fotografier. Det är stort. Miljontals människor lägger upp sina bilder där. Kvaliteten på bilderna är ofta mycket bra - man vill ju visa upp det bästa man gör. Du behöver inte vara medlem för att säka bilder här.
Här kommer du till Flickr.com.

Sök bilder du får bearbeta - längst upp till höger hittar du sökfältet.

Sök på något du vill ha tag i.
Först nu kommer ADVANCED SEARCH fram under sökrutan.
Klicka på den och du kommer till den avancerade söksidan.

Nu ska du begränsa dina sökningar. T.ex. Enbart söka foton.

Scrolla längst ned på sidan, kryssa i två rutor:
1. Only search within Creative Commons-licensed content
2. Find content to modify, adapt, or build upon.

Tryck på SEARCH-knappen:

Nu får du enbart upp bilder där fotografen bestämt att du får använda och bearbeta dem.

Kolla noga när du går fram och tillbaka mellan bilder att dina inställningar är kvar.

Ladda ned lämpliga bilder så stora som möjligt. De har ibland gömt nedladdningsknappen med en symbol fyrkant med pil eller med tre prickar du ska trycka på för att komma till sidan med olika storlekar.

Namnge dem till den källa du vill ge credit till, så tappar du inte bort vem de tillhört.
Du ska kunna uppge vilken fotograf du lånat bilderna ifrån. Källhänvisning till mig.

Samtida konst

I åk 8 sa jag att den mesta konst som görs idag är modernistisk konst.
Nu ska vi titta på det som kallas Samtidskonst. Här är ett förslag på definition.

Definition av samtidskonst?
Nuet förändras och utvecklas ju hela tiden. Konst som lyfter fram det som är väsentligt just nu kan sägas vara samtidskonst.
Konst som diskuterar och problematiserar vår tids samhällsfenomen, och förhållandet mellan individ och samhälle eller undersöker sociala relationer, företeelser och situationer, inte minst utifrån moraliska och etiska infallsvinklar.
Det är konst som utgår från ett konceptuellt, idébaserat förhållningssätt där idén bestämmer formen och materialet. 
Tänk denna definition överensstämmer nästan exakt med de perspektiv som det står i läroplanen att du ska arbeta med i bildämnet. Såhär står det i centrala innehållet:
"Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas."
Här är ett exempel; 

Simon Anund ställde ut verket "Fragile" av betong på Liljevalchs vårsalong 2015:

Han undersökte begreppen "vikt och volym", "hållbart" och "ömtåligt".

Den påhittade stadsmodellen av förpackningsfrigolit är skalenlig på så vis att den visar Europas förbrukning av frigolit räknat i volym. Om jag skulle hoppa in i staden skulle jag vara 6 mm lång. Jämfört med Asien förbrukar vi litet frigolit! (Siffror från 2010)

Det här verket problematiserar verkligen vad vi individer gör med vårt samhälle, Det får oss att tänka moraliskt om vårt sätt att leva är försvarbart.


Jag tycker att bra samtidskonst gör att du får syn på dig själv och dina ställningstagande.


Svenska konstnärer

Linn Fernström
Cecilia Edefalk
Karin Mamma Andersson
Elin Wikström
Jockum Nordström
Cattis Brandelius
Lars Wilks
Anna Odell
Ernst Billgren
Dan Wolgers
Natalie Djurberg
Max Book
Annika von Hausswolff
Carl Michael von Hausswolff
Henrik Håkansson
Johanna Billing
Tobias Andersson
Miriam Bäckström
Jonas Dahlberg
Magnus Wallin
Matts Leiderstam
Tobias Bernstrup
Maria Friberg
Cecilia Lundqvist
Gunnel Wåhlstrand
Anneé Olofsson
Felix Gmelin
Annnika Karlsson Rixon
Klara Lidén 
Karl Holmqvist 
Nina Canell 
Sergei Jensen
Sofia Hultén 
Runo Lagomarsino
Matias Faldbakken
Andreas Eriksson 
Fia Backstrom 
Kajsa Dahlberg 
Annika Larsson 
Ola Billgren
Jan Håfström
Lena Cronqvist
Ann Edholm
Nathalia Edenmont
Helena Blomqvist
Daniel Blomqvist
Anders Sunna
Marianne Lindberg de Geer
Carl Johan de Geer
Marie-Louise Ekman

Internationella konstnärer

Yayoi Kusama
Olafur Eliasson 
Anton Corbijn
David LaChapelle 
Nan Goldin
Jeff Koons
Ed Ruscha
Christo
Ai Wei Wei
Banksy
Pippilotti Rist
Laurie Anderson
Christian Boltanski
Yoko Ono
Santiago Sierra
Antoni Tapies
Tracey Emin
Damien Hirst
Cindy Sherman
Candice Breitz’
Tracey Rose
Wangechi Mutu


Här ligger lite inspirationsbilder, så att ni lättare kan välja bland konstnärerna.
Follow Kristina's board Contemporary art on Pinterest.

onsdag 25 februari 2015

Lärarfilosofi

Lärarfilosofi: 

Digitalt och analogtFörmågan: att skapa "med digitala verktyg" är lika viktig som att skapa "med traditionella verktyg". Om en elev vill välja att arbeta digitalt ska den möjligheten finnas. Men alla ska få grundkunskaper. Det behövs ett "både- och tänkande". Jag är nyfiken, jag vill att eleverna känner igen sin vardag i skolan. Jag vill utmana dem och jag vill förbereda dem på samhällslivet efter skolan.

Ett kreativt tänkande rum - att göra eleverna självständiga.
I högstadiet strävar jag efter ett klassrum där eleven kan välja hur den vill berätta. Jag är just nu mycket inspirerad av TAB - Teaching for Artistic Behavior och hur de bygger upp en undervisning som uppmuntrar elevens eget lärande. Riitta på Sundbyskolan, Spånga är min inspiratör vad gäller att använda rummet som den tredje pedagogen. Därför arbetar jag med att salen ska vara elevens. Den ska vara tillgänglig, en inspiration. Om jag ska utbilda kreativa elever så behöver uppgifterna ge utrymme för kreativitet och undervisningssättet vara kreativt.

Bild är ett kommunikationsämne.
Jag värderar förmågan att kommunicera med bild högst av förmågorna i bild. Det är den som ska genomsyra undervisningen. Det är därför vi behöver lära oss hur bildspråket fungerar, hur man berättar, vilka berättargrepp det finns. Vi lär oss analysera, tolka och beskriva för att kunna kommunicera tydligare och mer effektivt.

Förutsättningar: 
Jag tror att du lär dig bäst när arbetet betyder något för dig, när du hittar en ingång till en uppgift som engagerar dig, när du får göra egna val.
Jag brukar introducera nya områden så att du kan fundera och klura på idéer till nästa lektion. Du får ta med dig inspirationsmaterial och dokumentera i din processbok. Detta är "läxorna" i bildämnet. Idéarbetet är svårt att hinna med på lektionstiden. Lektionerna behövs till praktiskt arbete.

Du har 60 min bild i veckan. Åk 7 har fått 100 minuter/en termin. Det är ca 15 lektioner på en termin.

Digitala verktyg är normalt!

Mobil/dator/I-pad i klassrummet

Är ett arbetsredskap som eleverna ska lära sig använda.
Rätt använt är det:
 • Inspirationshjälpmedel.  - De söker bilder. Hittar förlagor. 
 • Ser på tutorials. Lär sig av tutorials.
 • Fotograferar av något de ska teckna av så att det blir lättare att teckna av. 
 • Skärmar av sig så att de kan koncentrera sig bättre.
 • Redigerar fotografier, skapar collage...gör stopmotionfilmer, spelar in små videofilmer, gör presentationer...bara fantasin sätter stopp.
 • Kopplar av när de städat och väntar på att klasskompisarna ska bli klara istället för att störa sina klasskompisar.
Hör jag av mig hem angående användning är det för att det inte används som ett arbetsredskap utan som ett flykt ifrån att göra det det är tänkt att vi ska göra.

skolwebben finns instruktioner för gratis Wifi-anslutning i klassrummet.
Det finns tre datorer och fyra I-pads samt fyra småkameror att använda för samma ändamål.

Vi har de vanligaste sladdarna för filöverföring till och från olika digitala verktyg.
Jag arbetar på att digitala verktyg kommer in naturligt i lärandet på många olika plan.
Jag har arbetat med digitalt skapande i 18 år i en mängd olika programvara.

lördag 31 januari 2015

Skönhetsideal genom historienOm du vill läsa mer om skönhetsidealen finns det i artikeln som finns här:
Buzzfeedartikeln