torsdag 26 februari 2015

Fläcken

Uppgiften är att förstärka något du ser i fläcken.
Gör det tydligt med valfritt material i salen.
Montera - klistra fast det snyggt på utsidan av din processbok.

I bildämnet dokumenterar du dina bildarbeten i processböcker.
Från idé, skisser, materialtester, förslag, utkast, inspirationsbilder, pilar, motiveringar, val du gjort, resonemang om vad du vill berätta...

Här nedan ser du några exempel på utsidor.