torsdag 26 februari 2015

Att vara människa

Vi tecknar människokroppen och du går vidare där du är i att utveckla ditt skapande.

Du ska tänka på proportioner och att få alla kroppsdelar på rätt plats. 
Ni skissar av varandra i olika kroppsställningar - kroki – snabbskisser. 
Ni arbetar med att utveckla streckgubben till skelettgubben eller provar korvgubbetekniken.

Förra året arbetade ni med de gamla och de nya dödssynderna. Om vilka frestelser som kan påverka oss människor, våra värsta egenskaper och om författaren Stefan Einhorns nyutgivna bok om de nya dödssynderna i Sverige. 
Stefan menar att om vi blir medvetna om dessa våra värsta egenskaper som alla människor har, så har vi också en chans att vara snälla mot varandra. Det är också när vi möter varandra som vi ser oss själva. Har du lust att ta fram en mer positiv bild - kan du rikta in dig på motsatserna - dygderna. Alltså hur vi skall vara mot varandra.

Iår arbetar ni med temat "att vara människa" och visualisera – ta fram en bild/ en situation som berättar om denna utifrån inspiration av musik. 


Vi har också tittat på FNs barnkonvention och de mänskliga rättigheterna.
De nya dödssynderna enligt Einhorn:
falskhet,
hat,
hänsynslöshet,
översitteri, 

trångsynthet, 
främlingsfientlighet, 
girighet,

De gamla:
lättja,
vällust,
avund,
högmod,
girighet,
frosseri, 

vrede

Inspirationsbilder ligger här: Follow Kristina's board Dödssynderna on Pinterest.