fredag 25 april 2014

Får bilder se ut hur som helst?

Steg 1: Grupp
Ni börjar med en diskussion kring bilder ni själva tar, sprider genom t.ex sociala medier,använder t.ex datorspel... samt nyhetsbilder, reklambilder.

Spelar det någon roll hur de ser ut? Varför, varför inte? Vad kan bilder påverka?

Steg 2: Individuellt
Välj en typ av bilder, eller en enskild bild, eller ett fenomen/företeelse som du vill arbeta med.

Steg 3: Individuellt
Skapa egna bilder och redovisa dem.
Du ska avslöja bildspråket i bilderna genom att göra en eller flera motbilder.
Välj teknik själv. Måla, teckna, fota, dansa...

Exempel: 
  • Välj en reklambild som du anser sexistisk och försök sälja samma vara som reklamen säljer - fast på ett sätt som inte är sexistiskt.
  • Ge förslag på hur ungdomar i handling kan öka utrymmet för hur man får vara, genom bilder de sprider.Kanske arbetet blir beskrivning av en kampanj/aktion...."dela det här klippet om du tycker..."
  • Överdriv de maktspråk i nyhetsbilderna du ser, genom att göra nya bilder...

När du redovisar ska du motivera och under arbetet ska du reflektera. Inget skriftligt.

Veta mer:
Regler för reklambilder
Regler för pressbilder (nyhetsbilder)
Studie; genusperspektiv på ungdomars bilder: Duckface/stoneface mm
Bildspel om nyhetsbilder