fredag 25 april 2014

Får bilder se ut hur som helst?

Steg 1: Grupp
Ni börjar med en diskussion kring bilder ni själva tar, sprider genom t.ex sociala medier,använder t.ex datorspel... samt nyhetsbilder, reklambilder.

Spelar det någon roll hur de ser ut? Varför, varför inte? Vad kan bilder påverka?

Steg 2: Individuellt
Välj en typ av bilder, eller en enskild bild, eller ett fenomen/företeelse som du vill arbeta med.

Steg 3: Individuellt
Skapa egna bilder och redovisa dem.
Du ska avslöja bildspråket i bilderna genom att göra en eller flera motbilder.
Välj teknik själv. Måla, teckna, fota, dansa...

Exempel: 
  • Välj en reklambild som du anser sexistisk och försök sälja samma vara som reklamen säljer - fast på ett sätt som inte är sexistiskt.
  • Ge förslag på hur ungdomar i handling kan öka utrymmet för hur man får vara, genom bilder de sprider.Kanske arbetet blir beskrivning av en kampanj/aktion...."dela det här klippet om du tycker..."
  • Överdriv de maktspråk i nyhetsbilderna du ser, genom att göra nya bilder...

När du redovisar ska du motivera och under arbetet ska du reflektera. Inget skriftligt.

Veta mer:
Regler för reklambilder
Regler för pressbilder (nyhetsbilder)
Studie; genusperspektiv på ungdomars bilder: Duckface/stoneface mm
Bildspel om nyhetsbilder

onsdag 9 april 2014

Formativt med Socrative programvara i bildundervisningen

Snart är det dags för teechmeet Bagarmossen och därav detta inlägget.
Väljer mellan att berätta om socrative i undervisningen och pinterest för lärare.
Här är mitt försök med socrative i bildämnet.

Repetition av fyra av modernismens "ismer" i bildundervisningen.
Jag provade programvaran Socrative - ett pedagogiskt verktyg med eleverna.
Det var frivilligt att prova med sin mobiltelefon.

Länken till programvaran är: www.socrative.com

De elever som ville, laddade ned appen på sin mobiltelefon och använda skolans Wifi-nät.
Vi hade ca 16 mobiler upplopplade i det virtuella rummet plus bildsalens 3 datorer.
Jag provade lektionsupplägget i fyra åttondeklasser.

Eleverna knappade in det virtuella rumsnumret.

Jag visade första bilden i en powerpoint jag förberett:

Är det här en Futuristisk bild?


På elevernas mobil ser det ut så här och eleverna väljer samt eller falskt.Därefter visas hela klassens resultat anonymt med staplar på projektorn.
(Har tyvärr ingen skärmbild)

I och med staplarna efterfrågar eleverna omedelbart vad som är det rätta svaret,
varför, hur man kan se detta o.s.v. Det blev bra diskussioner.

Som lärare kan jag snabbt gå vidare när eleverna visat att de kan.
Med powerpointen kan jag enkelt hoppas framåt och bakåt, för att jämföra bilder.

Som lärare går jag in på socrative teacher både på mobilen
och på den anslutna projektordatorn:För varje ny powerpointbild öppnar jag en ny sant/falskt fråga.

När repititionen var slut tävlade eleverna i - rocket race.
Eleverna blir tilldelade lag - slumpat.
Jag gjorde tio frågor - de måste svara rätt för att
raketen på skärmen ska gå framåt.
Populärt.

En nackdel - man behövde stava rätt, 
därför hjälpte jag eleverna genom att skriva rätt stavning på tavlan.

Vid lektionens slut fick alla elever svara på några frågor.
De fick skriva in sitt rätta namn och utvärdera lektionen.
De fick välja fördjupningsarbete.

Eleven sänder iväg svaren.
Därefter får de en fråga om en annan student ska svara eller om de ska avsluta.
På så vis fick jag svar från alla i klassrummet.
När jag sett att så många som det finns elever har svarat trycker jag på rapportknappen.

Ett exceldokument med allas svar sammanställt,
överblickbart och arbetsbesparande mailas till mig.


Den här sista delen tror jag blir mycket användbar i klassrummet.
Jag kan ha tre datorer öppna med möjlighet för eleverna
att skriva in processreflektioner om sina arbeten.

Lärare kan också dela med sig av övningar gjorda i socrative.