måndag 3 februari 2014

Expressionismen

ungefär 1900 - 1950-talet

•Expressionism betyder uttryck. Konstnärerna ville ge utryck för sina känslor med färger, ytor, linjer och former.

•Tidigare hade man visat rädsla, glädje eller spänning med ansiktsuttryck eller rörelse. Nu försökte man göra det med enbart färg och form.

•Konstnärerna målade med vågad penselföring, tydliga linjer, förvrängda former, vassa taggiga konturer, aggressivt pålagda färger för att skapa kraftfulla målningar.

•Motivet i sig själv var inte längre det viktgaste. Hur konstnärerna upplevde motivet var det intressanta och vilka känslor som väcktes hos betraktaren.

Skriet av den norske Edvard Munch är en tydlig expressionistisk målning.

Seperation av Munch

En annan väldigt känd expressionist var Wassily Kadinsky. Han var en expressionist som arbetade mycket abstrakt med färg, form och linjer för att få fram en känsla.
Här är ett exempel.