onsdag 2 oktober 2013

Parafras av sittande vildsvin

Er nya uppgift är att göra en parafras.
En parafras är en omskrivning av en bild.
Du ska i valfri teknik göra om ett foto av skulpturen och leka med betydelse och uttryck.

För att kunna göra en parafras behöver du analysera och tolka vad Carl Friesendahls "Sittande Vildsvin" betyder och uttrycker. Vad känner du inför ett vildsvin, hur ser vi på ett vildsvin idag? Det är viktigt att tänka på kontexten eller sammanhanget. varför skulpturen sitter i ljushallen på Björkhagens skola.

Vad har skulpturen att säga er ungdomar att idag?