tisdag 29 oktober 2013

Fantastiska Händer

Åk 7 har kämpat med att iaktta och avbilda realistiskt.
Ni har försökt hitta linjer och försökt se ljus och skugga.

Ni har försökt komma på egna personliga idéer till vad händer kan uttrycka och komponerat
bilder medvetet.
Bra jobbat.
Självbedömningsnivåer är här till er:


Nivå 1
Jag börjar med en detalj och blir överraskad att allt jag tänkt inte får plats. Jag har svårt skugga inne i handen. Bilden är enkel och har få berättande detaljer.


Nivå 2
Jag planerar hur stor yta det jag ska avbilda upptar på pappret genom att rita upp en grundform tunt.  
Jag försöker hitta exakta linjer, nagelband, hudveck. Jag provar hur jag ska få fram ljus och skugga. Bilden har en tydlig berättelse/idé/budskap, men ibland kanske den behöver förklaras.

Nivå 3
Jag letar grundformer och jämför proportioner. Jag arbetar från de stora dragen till detaljnivå för att få det likt. Jag har en tydlig bildidé och genomför denna.

Nivå 4
Jag lägger till egna detaljer och gör om bilden så att den passar mitt syfte. Med ljus och skugga, med sättet att tona får jag fram en känsla eller ett uttryck i bilden. Den är en helhet och behöver inte förklaras.