torsdag 31 oktober 2013

Det utvidgade kollegiet

Mitt utvidgade kollegium:


Jag vill få inspiration, utbyta erfarenheter och utveckla mig, så jag är med lite överallt. På Bildlärarforum, Flippade klassrum, Spelifierat lärande, The big five m.fl. på facebook, twitter, instagram, Pinterest och Youtube, Google groups och inte minst följer jag internationella bildärarforum. Detta är en guldgruva till inspiration, reflektion, hjälp och lärande.

Att lägga denna bildflip offentligt har gett mig otroligt mycket utbyte, ur flera olika synvinklar.
Tidigare har jag haft kurswebbar internt, men varför ska skolan inte vara transparent med insyn? och varför ska jag börja om med en ny kurswebb hela tiden?

Vi bildlärare är kanske oftast ensamma ämnesföreträdare på skolan - men det beror ju på hur man ser på saker och ting. Kollegor i andra ämnen är fantastiska! Vi har ett fokus på kollegialt lärande på vår skola som jag tycker är väldigt utvecklande.

Jag gillar också samarbete, dela med dig kulturen och därför är jag också gärna handledare för VFU-kandidater. Genom att hjälpa en student få syn på hur den gör, så får jag också syn på det jag gör. Tänk att få ha en blivande kollega i klassrummet flera veckor - fantastiskt. Det är också kollegialt lärande.