torsdag 31 oktober 2013

Det utvidgade kollegiet

Mitt utvidgade kollegium:


Jag vill få inspiration, utbyta erfarenheter och utveckla mig, så jag är med lite överallt. På Bildlärarforum, Flippade klassrum, Spelifierat lärande, The big five m.fl. på facebook, twitter, instagram, Pinterest och Youtube, Google groups och inte minst följer jag internationella bildärarforum. Detta är en guldgruva till inspiration, reflektion, hjälp och lärande.

Att lägga denna bildflip offentligt har gett mig otroligt mycket utbyte, ur flera olika synvinklar.
Tidigare har jag haft kurswebbar internt, men varför ska skolan inte vara transparent med insyn? och varför ska jag börja om med en ny kurswebb hela tiden?

Vi bildlärare är kanske oftast ensamma ämnesföreträdare på skolan - men det beror ju på hur man ser på saker och ting. Kollegor i andra ämnen är fantastiska! Vi har ett fokus på kollegialt lärande på vår skola som jag tycker är väldigt utvecklande.

Jag gillar också samarbete, dela med dig kulturen och därför är jag också gärna handledare för VFU-kandidater. Genom att hjälpa en student få syn på hur den gör, så får jag också syn på det jag gör. Tänk att få ha en blivande kollega i klassrummet flera veckor - fantastiskt. Det är också kollegialt lärande.

tisdag 29 oktober 2013

Fantastiska Händer

Åk 7 har kämpat med att iaktta och avbilda realistiskt.
Ni har försökt hitta linjer och försökt se ljus och skugga.

Ni har försökt komma på egna personliga idéer till vad händer kan uttrycka och komponerat
bilder medvetet.
Bra jobbat.
Självbedömningsnivåer är här till er:


Nivå 1
Jag börjar med en detalj och blir överraskad att allt jag tänkt inte får plats. Jag har svårt skugga inne i handen. Bilden är enkel och har få berättande detaljer.


Nivå 2
Jag planerar hur stor yta det jag ska avbilda upptar på pappret genom att rita upp en grundform tunt.  
Jag försöker hitta exakta linjer, nagelband, hudveck. Jag provar hur jag ska få fram ljus och skugga. Bilden har en tydlig berättelse/idé/budskap, men ibland kanske den behöver förklaras.

Nivå 3
Jag letar grundformer och jämför proportioner. Jag arbetar från de stora dragen till detaljnivå för att få det likt. Jag har en tydlig bildidé och genomför denna.

Nivå 4
Jag lägger till egna detaljer och gör om bilden så att den passar mitt syfte. Med ljus och skugga, med sättet att tona får jag fram en känsla eller ett uttryck i bilden. Den är en helhet och behöver inte förklaras.

Självskattning - Bedömning: Skelett

Här kommer några av de härliga skelett jag fick se under vecka 43.


Syftet var också att öva förmågan: Att skapa bilder.
Att förstå vad öva och pröva, samt ompröva systematiskt betyder.
Vad är på ett väl fungerande sätt, varierat och idérikt som det står i kunskapskriterierna.


Jag gick igenom en teknik på tavlan, samt visade att ni behöver dra flera linjer innan ni suddar för att hitta den linje ni vill ha. Jag visade vad ompröva systematiskt var genom att göra flera armar på en gubbe innan jag fick den rörelse jag var ute efter. I era pärmar ligger en självskattning där ni kan fylla i var ni tycker att ni ligger och tänka efter hur ni ska jobba vidare.
Nivå 1
Jag provar att göra så som fröken visat. Jag kopierar hennes teknik för att öva och pröva tekniken. Jag har inte gjort tekniken till min.


Nivå 2
Jag får en egen idé som jag provar. Jag använder frökens metod för att få fram min idé. Jag gör om några gånger. Det är ganska svårt att öva och pröva.


Nivå 3

Jag ger mig på en utmaning och ser hur långt jag når. Jag får göra flera försök. Jag misslyckas eller lyckas. Jag byter idé eller behåller och är ganska självgående.

Nivå 4
Jag känner igen det fröken visar och skissar på flera idéer innan jag bestämmer mig alternativt ger mig på en något idérikt som jag slutför uttrycksfullt. Jag är säker.

onsdag 2 oktober 2013

Färgblandning med tempera och färgpennor/kritor

Det här var en övning i åk 7 för något år sedan.
Vik och klipp ett papper till en form som passar till en mandala.
Vik det i åtta delar.
Skriv ditt namn på en triangel.
Kopiera upp det på alla åtta delar med hjälp av ljusbordet.

Färglägg med färgpennor eller färgkritor.
Undersök skillnaden mellan att bara lägga ett lager färg och att variera penntrycket, blanda olika nyanser lager på lager, göra konturer i annan färg, tona med en färg...
Se skillnad i färgläggningen på bilden överst.

I den här uppgiften övar vi mönsteruppfattning, symmetri, tålamod, logiskt tänkande färutom tekniken med färgpennor/kritor.

En del av er har önskat en ny processbok, denna bild kan pryda framsidan.


Även detta en färgövning.
Teckna valfri vasform i rundperspektiv.
Ruta in bilden.
Försök få fram form och volym.
Detta kan ytterligare förstärkas med färgnyanser som ljus och skuggsida.

Blanda nu fram olika gröna, orangea, bruna och lila nyanser. En ny nyans i varje färgruta.

Syftet med uppgiften är att lära dig blanda färg, Lära dig rundperspektiv, och att få fram ett stilleben.

Antika vasformer - ja vi knyter an till ert besök på Medelhavsmuseet.

Parafras av sittande vildsvin

Er nya uppgift är att göra en parafras.
En parafras är en omskrivning av en bild.
Du ska i valfri teknik göra om ett foto av skulpturen och leka med betydelse och uttryck.

För att kunna göra en parafras behöver du analysera och tolka vad Carl Friesendahls "Sittande Vildsvin" betyder och uttrycker. Vad känner du inför ett vildsvin, hur ser vi på ett vildsvin idag? Det är viktigt att tänka på kontexten eller sammanhanget. varför skulpturen sitter i ljushallen på Björkhagens skola.

Vad har skulpturen att säga er ungdomar att idag?