fredag 9 augusti 2013

Färgblandningsspel

ColorMixingGame

Här är ett spel där du kan öva dig i att blanda färger.
Du väljer mellan additiv eller subtraktiv färgblandning.
De består av tre färger. Magenta, yellow och blue,
som när du använder RGB-färger digitalt,
eller tryckfärger för bläckstråleskrivare.
Blanda med ljus eller blanda med färgpigment.