måndag 2 september 2013

Vad kan händer uttrycka?”

Syfte:
Bilder av händer i både konst och media har varit och är
betydelsebärande historiskt och idag.
Ibland betyder samma gest olika saker i olika kulturer.
Vi tar till händerna när vi vill förstärka språket.
Jag vill låta er undersöka bilder av händer.
Jag vill att du övar att se och teckna av.

I denna uppgift arbetar du med förmågorna:

”att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap”
”skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg
samt med olika material”

Från det centrala innehåller i kursplanen fokuserar vi på:
Framställning av berättande informativa och
samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Former, färger och bildkompositioner
samt deras betydelsebärande egenskaper
och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete
och hur dessa kan användas för bestämda syften.


Uppgift:

Du ska teckna en hand så realistiskt som möjligt
– som dessutom uttrycker något.
Vi arbetar med att utveckla din skissteknik
och går igenom hur en arbetsprocess i bild kan se ut.
Ni har redan fått teckna av händer/krokier.

Därefter har alla haft i läxa att fundera över
vad händer kan uttrycka och komma tillbaka
till lektion med minst tre idéer.
Ni ska ”tänka lite längre än till peace-tecknet eller tumme upp,
för att hitta en idé till en personlig bild.
Ni får lov att lägga till någon berättande detalj
för att uttrycket ska bli tydligt.
Skissa frimärksskisser för att komma fram till bästa
kompositionen/placeringen på pappret.
Utför din teckning på fint ritpapper.
Börja med att få upp helheten,
övergå sedan till detaljer och skuggning.
Avsluta hela bilden – genomarbeta.

När du är klar ska följande arbetsprocess finnas i din mapp:
handkrokier
minst tre skisser/idéer
frimärksskisser
en genomarbetad bild på fint ritpapper.

Bedömning:
I min bedömning tittar jag bland annat på om det syns på din bild
att du tittat och avbildat noggrant formen på en speciell hand.
Hur handens proportioner är.
Hur du använt dig av självskugga, slagskugga för att förstärka volymen i teckningen.
Hur du använt gråskala i din bild för att få fram form och volym.
Hur du arbetat med en medveten komposition av bildytan.
Hur du fått fram budskapet/uttrycket i din bild.
Vilken svårighetsnivå på uttryck du valt/i förhållande till det du fått fram.
I vilken grad du har utmanat dig själv att lära dig nya saker?
Syns det en utveckling i din arbetsprocess från idé till genomarbetad bild?
Hur genomarbetad ”färdig” din bild är.
Jag tittar också på hur mycket ”du leder dig själv” i ditt arbete. Alltså hur du arbetat under lektionerna för att föra arbetet framåt.

/Lycka till