måndag 9 oktober 2017

Uppgifter till och med höstlovet.


Innan du går ut på höstlov fredag vecka 43 behöver du ha gjort följande: 
  1. Fotograferat alla bildövningar du gjort (enlinjeteckningar, spegeltryck, wellpappreliefer)
  2. Skapat en digital bild med ett digitalt verktyg (gärna jobbat vidare med övningarna digitalt.)
  3. Delat bilden med Kristina på Onedrive (bjud in)
  4. Utvärderat det digitala verktyg du gjort bilden i. Till utvärderingsuppgiften 
  5. Planerat ditt Stockholmsarbete och lämnat in planeringen till Kristina

fredag 12 maj 2017

Ny bildapp i bildsalen

Jag har nu kommit upp i 15 Ipads i bildsalen så att vi lättare ska kunna öva förmågan att skapa digitala bilder - en av bildämnets fyra förmågor.

För en introduktion till vektorbilder finns nu denna app på alla plattor.


onsdag 1 februari 2017

Bilder som formar människan - normer och stereotyper

Diskutera budskapet i denna film från Danmarks television.söndag 22 januari 2017

Tydliga exempel på hur du kan visa din arbetsprocess i bildämnet.

Exempel: Visa mig hur du utvecklar din kunskap i material och teknik.


Den här eleven var en skicklig tecknare och tyckte att bilden till vänster var klar. Efter lite diskussion kom vi fram till att denna bild kunde vara utgångspunkt för att lära sig skugga och komma vidare i att visa volym. Alla bildsalar borde ha en egen kopiator. Vi har en i angränsande biblioteket. Jag drar därför ett par kopior av bilden som eleven kan experimentera vidare på utan att behöva förstöra sin bild. Är man nöjd med sin bild vill man inte riskera förstöra den.
Jag visade hur man kan jobba med skuggningar och toningar. Efter en lektion tog jag ett fotografi igen, tredje lektionen visade jag hur man systematiskt kan gå igenom bilden och titta på överskärningar eller ”T-korsningar”, vilken linje/yta ska vara starkast för att visa framför eller bakom?

Exempel: Visa mig hur du utvecklar din idé. 


I den här bildserien kan jag förklara hur en elev på ett bra sätt har utvecklat sin idé från inspirationsbild till ett första utkast och det slutgiltiga originalet där det mer konkreta ordet ”danger” är utbytt mot en visuell varningssymbol i det svartgula avspärrningsplanket. Planket blir ett bildelement som bidrar till att dela upp ytan och skapa ett djup in i bildrummet. Mina elever har processböcker där de kan visa mig hela processen och där de övar att sätta ord på hur de kopplar samband mellan innehåll, funktion, uttryck i bildskapandet. Detta tycker jag blir tydligt i denna bildserie.


Exempel: Visa mig hur du övar och prövar dig fram till ett visst uttryck. 


Den här eleven ville få fram en regnig novemberdag då människor skyndar fram och bifogade en inspirationsbild i sin processbok, jag kan se att hen övat på att få fram kroppsställningar av skyndande människor, vi diskuterade hur man kan få fram en folkmassa i bild genom att vissa människor är framtecknade tydligt och andra mer skissartade. Hen experimenterade med torrpastell men valde senare bort detta och använde färgpennor istället. Här är gott om estetiska val gjorda i processen. 

Vad kan du tänka på för att visa att du är bra i bildämnet.

Dessa planscher hänger i bildsalen som exempel på vad jag försöker uppmuntra och locka fram hos er under lektionerna. 

Tänk:
- vi har samma mål - att du ska lära dig så mycket som möjligt. 

Jag har bara fått i uppdrag att dokumentera var någonstans du är på vägen. 

Men, 
 - om du gör lite, säger lite eller gör annat
 - så har jag litet att dokumentera.      
Informationsbild att tänka på för eleven

Informationsbild att tänka på för elevenFilmer från UR om olika kunskapskrav

Att systematiskt pröva och ompröva. (Kunskapskravet övas i bild, musik och teknik.)

Att utveckla ett resonemang ( Kunskapskravet övas i Sv, SO, NO, Ma, Bd, Mu, Sl, Hk, Idrott/Hälsa.)


I bild ska du kommunicera tankar, åsikter och upplevelser i olika material och medier. För att andra ska förstå dig behöver du utveckla dina resonemang så att ditt bildberättande blir tydligt. Det är detta vi jobbar mot i bildämnet.

Nyanserade resonemang och komplexa samband (Kunskapskravet övas i SO, NO, bild.)


För att kommunicera med bild behöver du ofta göra research. Ska du göra en film, broschyr, utställning, skulptur om som handlar om något, så behöver du läsa in dig på ämnet. Ju bättre process du har ju tydligare (oftast?) kan du få ut ditt budskap. Det klart tänkta är det tydligt sagda?

Vilket mindset har du när det kommer till bildämnet?

I klassrummet hör jag olika sätt att tänka om bildämnet 
och vi måste granska dessa olika sätt att tänka. 
Därför finns denna skylt översatt till bildämnet i bildsalen.
Den bygger på Carol Dwecks forskning om mindset.
Jag kan inte rita


Ex:
- Jag är inte bra på bild.  

- Jag kan inte rita. (Det blir inte fint)


Svar: 
- Vad kul, vart ska vi börja, 
då får jag lära dig allt jag kan!

- Du behöver bara pröva, 
först då kan jag hjälpa dig.

- Övar du så händer det något,
du utvecklas.

- Titta på klasskompisen!
Hur ser hens olika skolböcker ut, 
hen håller säkert pennan igång hela dagarna och 
klottrar i marginalerna på alla papper hen får. 
Det är att öva. 
Inte konstigt att hen har blivit bra efter all den tid hen har lagt ner!

Du behöver få kunskap om metoder för att göra bilder. 
Du behöver kanske utveckla finmotoriken. Det kan vara hårt arbete, men nyttigt för då blir det roligare att teckna.

Någon har sagt "att skapa" är ett verb 
- det är en aktivitet. Du behöver göra.

...har man övat 10 000 timmar blir man ett proffs - se på Zlatan!


Fantasi

Ex: 
- Jag har ingen fantasi. Jag kommer inte på något.

- Se på bilder, samla på bilder, gör bilder. 

Du behöver också få kunskap på metoder för att "hitta på". 
Du behöver få kunskap om vart bilder kan hämtas ifrån. 
Idéer tar inte slut. De smittar av sig och ju mer du gör, 
ju fler idéer kan du få. 


Ett kreativt bankkonto

Här är en video från Jake Parker, illustratör som bland annat jobbat med filmerna Ice Age och Epic. Han menar att du måste investera i ditt bildbankkonto - om du inte gör något så har du inget på kontot. Du behöver fylla på hela tiden.